omaolo.fi Rokotukset
12.02.2021

Roko­tuk­set ris­ki­ryh­mil­le alkavat

Koro­na­ro­ko­tuk­set laa­je­ne­vat vii­kol­la 7 Soi­ten alu­eel­la alle 70 vuo­tiai­siin ris­ki­ryh­mään 1 kuu­lu­viin hen­ki­löi­hin.

Ensi vai­hees­sa roko­te­taan täs­tä ryh­mäs­tä Soi­tes­sa kont­rol­lis­sa ole­via hen­ki­löi­tä (kuten elin­siir­to- ja syö­pä­po­ti­lai­ta). Hei­hin ote­taan hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti yhteyt­tä puhe­li­mit­se ja sovi­taan roko­tusai­ka. Näin on mah­dol­lis­ta toi­mia, kos­ka roko­tet­ta­vien mää­rä on suh­teel­li­sen pieni. 

Alle 70-vuo­tiai­ta roko­te­taan Azt­raZe­necan rokot­teel­la, kun taas yli 70-vuo­tiai­ta Pfeizer-Bion­tecin rokotteella.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media