omaolo.fi

Saa­vu­tet­ta­vuus­se­los­te

Tervetuloa, tämä on organisaation Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite saavutettavuusseloste.

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua https://korona.soite.fi/ ja on laadittu / päivitetty 22.09.2020. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.

Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse käyttäen SiteImprove-työkalua.


Digi­pal­ve­lun saa­vu­tet­ta­vuu­den tila

Täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain.

Ei saa­vu­tet­ta­va sisältö

Verk­ko­si­vus­to ei ole vie­lä kai­kil­ta osin vaa­ti­mus­ten mukainen 

Havaittava: Kuvan tekstivastine on tiedostonimi
Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet:
Kuvan tekstivastine on tiedostonimi. Kuva on koriste.
Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:
1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

Havaittava: Tekstin tai sisällön muotoileminen
Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet:
Tekstin muotoilemiseen käytetty s- tai strike-tunnisteita, otsikon teksti puuttuu, syöttökentässä ei ole kuvausta, sisällön muotoilemiseen käytetty HTML-koodia, sivu ei sisällä otsikoita, tekstialueessa ei ole selitettä, merkkipaikkoihin ei ole lisätty sisältöä, ei-erottuvat merkkipaikat, sivulla ei ole ylätason otsikkoa, oikeaa tekstityyliä ei ole käytetty.
Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:
1.3.1 Informaatio ja suhteet

Havaittava: Kontrasti ei ole riittävä
Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet:
Värikontrasti ei ole riittävä sivustolla.
Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:
1.4.3 Kontrasti (minimi)

Hallittava: Linkkiteksti, jota käytetään viittaamaan useaan eri kohteeseen
Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet:
Linkkiteksti, jota käytetään viittaamaan useaan eri kohteeseen, kuvalinkillä ei ole tekstivastinetta.
Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:
2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)

Hallittava: Näkyvä focus
Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet:
Elementtiä ei korosteta siihen kohdistettaessa yhdellä sivulla.
Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:
2.4.7 Näkyvä kohdistus


Hallittava: Linkin tehtävä (kontekstissa)
Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet:
Linkkiteksti, jota käytetään viittaamaan useaan eri kohteeseen. Kuvalinkillä ei ole tekstivastinetta (1).
Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:
2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)


Ymmärrettävä: Kuvaukset ja selitteet
Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet:
Syöttökentässä ei ole kuvausta. Tekstialueessa ei ole selitettä. Nämä virheet yhdellä sivulla.
Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:
3.3.2 Nimilaput tai ohjeet

Toimintavarma: Nimi, rooli, arvo
Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet:
Yhdellä sivulla syöttökentässä ei ole kuvausta, eikä tekstialueessa ei ole selitettä.
Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:
4.1.2 Nimi, rooli, arvo

Huo­ma­sit­ko saa­vu­tet­ta­vuus­puut­teen digi­pal­ve­lus­sam­me? Ker­ro se meil­le ja teem­me par­haam­me puut­teen korjaamiseksi

Sähköpostilla:
viestinta@soite.fi

Val­von­ta­vi­ran­omai­nen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde: 0295 016 000

Teem­me jat­ku­vas­ti työ­tä saa­vu­tet­ta­vuu­den parantamiseksi

Digipalveluistamme on tehty saavutettavuusarviointi. Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse ja käyttäen SiteImprove-työkalua.

Olem­me sitou­tu­neet digi­pal­ve­lui­den saa­vu­tet­ta­vuu­den parantamiseen

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi. Olemme sitoutuneet digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen. Olemme uudistamassa verkkosivustoa kokonaan ja tällöin parannamme saavutettavuutta huomattavasti. Tämä sivusto perustettiin väliaikaisesti varmistamaan koronatiedonsaanti.

Tämä verkkosivusto/sovellus on julkaistu:
18.03.2020

koronavilkku-banneri-mobiili

Sosiaalinen media