omaolo.fi Rokotukset
10.09.2021

Sand­bon tehos­te­tun pal­ve­lua­su­mi­sen yksi­kös­sä tapah­tu­nut altis­tu­mi­nen koronavirukselle

Soi­ten Sand­bon tehos­te­tun pal­ve­lua­su­mi­sen yksi­kös­sä Kruu­nu­pyys­sä on tapah­tu­nut altis­tu­mi­nen koro­na­vi­ruk­sel­le, jota sel­vi­te­tään parhaillaan.

Sand­bon yksi­kös­sä on väliai­kai­nen vie­rai­lu­ra­joi­tus. Vie­rai­lus­ta tulee sopia hen­ki­lö­kun­nan kans­sa etu­kä­teen ennen vie­rai­lua. Soi­te tie­dot­taa omai­sia asiasta.

Koro­na­tar­tun­to­jen mää­rä on läh­te­nyt nousuun täl­lä vii­kol­la Soi­ten alu­eel­la. Suu­rin osa tar­tun­nois­ta on todet­tu rokot­ta­mat­to­mil­la henkilöillä.

Muis­tu­tam­me edel­leen roko­tus­ten tär­key­des­tä. Jokai­sel­la pää­tök­sel­lä ottaa roko­te on merkitystä!

Mik­si koro­na­ro­ko­te kan­nat­taa ottaa?

  1. Koronavirusrokote antaa tehokkaan suojan koronavirustaudin vakavia muotoja vastaan.
  2. Koronavirusrokote suojaa myös COVID-19-taudin pitkäaikaisseurauksilta, nk. long covidilta, johon liittyy pitkiä aikoja kestävää väsymystä, hengenahdistusta, yskää sekä nivel- ja rintakipuja.
  3. Ottamalla rokotuksen voit suojata paitsi itseäsi, myös muita. Koronarokotus pienentää merkittävästi viruksen erittymistä ja sen leviämistä ihmisestä toiseen.
  4. Itse rokotteeseen liittyy huomattavasti pienemmät riskit kuin koronavirustartuntaan. Linkki: Tietoa koronavirusrokotteesta
  5. Rokotusten myötä voimme siirtyä normaalimpaan elämään ja rajoitusten tarve vähenee.
koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media