omaolo.fi Rokotukset
09.03.2022

Soi­te aloit­taa kol­man­net koro­na­ro­ko­tuk­set 12–17-vuotiaille riskiryhmäläisille

Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin lai­tok­sen (THL) suo­si­tuk­ses­ta Soi­tes­sa ale­taan anta­maan kol­man­sia koro­na­ro­ko­tean­nok­sia ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le 12–17-vuotiaille. 12–17-vuotiaille kol­mas roko­tean­nos voi­daan antaa 6 kuu­kau­den kulut­tua toi­ses­ta annok­ses­ta. Kol­mas annos voi­daan antaa myös muil­le 12–17-vuotiaille, jos se on tar­peen muus­ta kuin lää­ke­tie­teel­li­sis­tä syis­tä, esi­mer­kik­si mat­kus­ta­mi­sen vuoksi.

Soi­ten alu­eel­la 12–17-vuotiaat voi­vat saa­da rokot­teen ajan­va­rauk­set­to­mis­sa walk-in-roko­tus­päi­vis­sä, jol­loin roko­tuk­seen voi tul­la itsel­le par­hai­ten sopi­val­la het­kel­lä. Roko­tus­ten aika­tau­lut löy­ty­vät Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/.

Ajan roko­tuk­seen voi vara­ta myös puhe­li­mit­se tai netissä.

  • Sähköinen ajanvaraus netissä Omahoito-palvelussa osoitteessa: https://soite.terveytesi.fi on avoinna 24/7.
    • Omahoito-palveluun tulee kirjautua omilla pankkitunnuksilla (tai muulla vahvalla tunnistautumisella), jolloin ajan voi varata itselleen.
    • Päivät, jolloin on vapaita aikoja tarjolla näkyvät nettikalenterissa vihreällä.
    • Ajan toisen henkilön puolesta voi varata, mikäli puolesta asioinnista on tehty sopimus. Lue lisää: https://www.soite.fi/toisen_puolesta_asiointi
  • Ajanvaraus puhelimitse numerosta 06 828 7488. Puhelinaika ma-to klo 9–15 ja pe klo 9-14. Ajan rokotukseen voi varata myös omasta terveyskeskuksesta.

Voi­mak­kaas­ti immuu­ni­puut­tei­sil­le 12 vuot­ta täyt­tä­neil­le on annet­tu tehos­tean­nok­sia jo aikai­sem­min THL:n ohjeen mukaisesti.

Lue lisää 12–17-vuotiaiden kol­man­sis­ta roko­tuk­sis­ta Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin­lai­tok­sen verk­ko­si­vuil­ta.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media