omaolo.fi Rokotukset
13.03.2020

Soi­te avaa oman koro­na­po­likli­ni­kan la 14.3.2020 alkaen

Val­lit­se­van koro­na­vi­rus­ti­lan­teen takia Soi­te avaan eril­li­sen koro­na­po­likli­ni­kan Kok­ko­lan pää­ter­veys­a­se­mal­le, enti­sen Libec­kin tiloi­hin (käyn­tio­soi­te Marian­ka­tu 28. H‑ovi) lau­an­tai­na 14.3.2020.

Koro­na­po­likli­ni­kal­le kes­ki­te­tään koro­na­oi­reis­ten vas­taan­ot­to sekä näyt­tei­den­ot­to. Koro­na­po­likli­nik­ka on avoin­na joka päi­vä klo 10–15.
Koro­na­po­likli­ni­kal­le ohja­taan koro­na­neu­von­ta­nu­me­ron yhtey­den­ot­to­jen perus­teel­la. Polikli­ni­kal­la on ajanvarausvastaanotto.

Toi­mi näin jos sinul­la on paho­ja fluns­sa­oi­rei­ta tai epäi­let koronavirustartuntaa:

Jos sinul­la on fluns­sa­oi­rei­ta jää kotiin!
Lie­vä­oi­rei­se­na voit sai­ras­taa rau­has­sa koto­na.
Soi­ta ainoas­taan, jos voin­ti­si on sel­lai­nen, ettet pär­jää koti­hoi­to-ohjeil­la.

Tee oirear­vio Omaolo-palvelussa

Arvioi tar­tun­nan toden­nä­köi­syyt­tä Koronabotissa

Jos on pahaa hen­ge­nah­dis­tus­ta eikä koti­hoi­to rii­tä tai epäi­let, että olet saa­nut koro­na­vi­rus­tar­tun­nan, älä tule Soi­ten toi­mi­pis­tee­seen sisäl­le, vaan soi­ta meil­le ensin.

Koro­na­neu­von­ta­nu­me­ro
puh. 06 828 7499

Avoin­na joka päi­vä 8–20

Puhe­lin­ajan ulko­puo­lel­la, ota yhteyt­tä seuraavasti:

Aikui­set, yli 15-vuo­ti­aat sai­ras­tu­neet:
Soi­ten yhteis­päi­vys­tys
puh. 06 826 4500
vir­ka-ajan ulkopuolella

Alle 16-vuo­tias sai­ras­tu­nut:
Soi­ten las­ten­päi­vys­tys
puh. 06 826 4444
Avoin­na ympä­ri vuo­ro­kau­den 24/7

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media