omaolo.fi Rokotukset
03.02.2021

Soi­te jat­kaa koro­na­vi­ruk­sen perus­ta­sol­la – ei uusia tar­tun­to­ja tänään

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui kes­ki­viik­ko­na 3.2.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa sekä alu­eel­li­sia suo­si­tuk­sia. Soi­ten alue pysyy koro­na­vi­ruk­sen perus­ta­sol­la ja voi­mas­sa ole­via suo­si­tuk­sia jat­ket­tiin 28.2.2021 saak­ka. Soi­tes­sa ei ole tänään todet­tu uusia koronavirustartuntoja.

Koro­na­vi­ruk­sen ilmaan­tu­vuus on kas­va­nut vii­me päi­vi­nä Soi­ten alu­eel­la. Yhteen­sä 14 vuo­ro­kau­den aika­na Soi­tes­sa on todet­tu 21 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja 14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus on täl­lä het­kel­lä 25,6 / 100 000 asukasta.

Kes­ki-Poh­jan­maan COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä lin­ja­si, että Kes­ki-Poh­jan­maa jat­kaa koro­na­vi­ruk­sen perus­ta­sol­la. Ole­mas­sa ole­vat koro­na­vi­rus­ti­lan­teen alu­eel­li­set suo­si­tuk­set ovat voi­mas­sa hel­mi­kuun lop­puun, eli 28.2.2021 saak­ka. Mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la: https://korona.soite.fi/suositukset/

Alue­hal­lin­to­vi­ras­ton (AVI) mää­räys ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ja yleis­ten kokous­ten osal­lis­tu­ja­mää­rän rajoit­ta­mi­ses­ta kym­me­neen hen­ki­löön on voi­mas­sa 8.2.2021 saak­ka. AVI tulee anta­maan uuden mää­räyk­sen tämän vii­kon aikana.

Päi­vän tilanne

Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. Vii­mei­sin posi­tii­vi­nen koro­na­tar­tun­ta todet­tiin eilen 02.02.2021. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa ei ole hoi­dos­sa täl­lä het­kel­lä yhtään koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saanutta.

Alu­eel­li­nen tilan­ne­ku­va löy­tyy Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi   

Estä koro­na­vi­ruk­sen leviäminen:

  • Pese kätesi tai käytä käsidesiä ahkerasti
  • Yski hihaan tai nenäliinaan
  • Pidä etäisyyttä toisiin ihmisiin
  • Käytä maskia
  • Jos saat oireita, pysy kotona ja hakeudu testiin ajoissa ja lievissäkin oireissa
  • Lataa ja käytä Koronavilkkua
  • Kun vuorosi tulee, ota koronavirusrokote.
koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media