omaolo.fi Rokotukset
03.03.2021

Soi­te jat­kaa koro­na­vi­ruk­sen perus­ta­sol­la — mas­ki­suo­si­tus laa­je­nee yläkouluihin

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui kes­ki­viik­ko­na 3.3.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa sekä alu­eel­li­sia suo­si­tuk­sia. Kaik­ki­aan tilan­ne on rau­hal­li­nen Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­la ja näin ollen Soi­ten alue jat­kaa edel­leen koro­na­vi­ruk­sen perustasolla.

Viran­omais­työ­ryh­mä päät­ti päi­vit­tää alu­een mää­räyk­siä ja suo­si­tuk­sia siten, että lähio­pe­tuk­sen tur­vaa­mi­sek­si mas­ki­suo­si­tus laa­je­nee ylä­kou­luil­le 7.–9.-luokkalaisiin maa­nan­tais­ta 8.3. läh­tien. Samal­la ylä­kou­lui­käi­siä kan­nus­te­taan hakeu­tu­maan koro­na­tes­tauk­seen lie­vil­lä­kin oireilla.

Päi­vi­tet­ty mas­ki­suo­si­tus ja muut nykyi­set alu­eel­li­set suo­si­tuk­set ovat voi­mas­sa 15.3. saakka.

Seu­raa­va viran­omais­työ­ryh­män kokous pide­tään kes­ki­viik­ko­na 10.3.

Päi­vän tilanne

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Lähi­pii­rin altis­tu­neet on kar­toi­tet­tu ja ase­tet­tu karanteeniin.

Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa ei ole hoi­dos­sa täl­lä het­kel­lä yhtään koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saanutta.

Yhteen­sä koko pan­de­mian aika­na Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la on nyt todet­tu 222 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Link­ki: ajan­ta­sai­nen tilannekuva

Estä koro­na­vi­ruk­sen leviäminen:

  • Pese kätesi tai käytä käsidesiä ahkerasti
  • Yski hihaan tai nenäliinaan
  • Pidä etäisyyttä toisiin ihmisiin - muista 2 m turvaväli!
  • Käytä maskia
  • Jos saat oireita, pysy kotona ja hakeudu testiin ajoissa ja lievissäkin oireissa
  • Lataa ja käytä Koronavilkkua
  • Kun vuorosi tulee, ota koronavirusrokote.

Hakeu­du koro­na­vi­rus­tes­tauk­seen heti lie­vil­lä­kin oireilla:

  • Sähköisesti täyttämällä koronaoirearvio osoitteessa: https://www.omaolo.fi/
  • Soittamalla Soiten koronaneuvontanumeroon: 06 828 7499 (avoinna ark. klo 8–17 ja viikonloppuisin klo 8–16). Lapset (alle 16-vuotiaat sairastuneet): Soiten lasten päivystys 06 826 4444 (avoinna ympäri vuorokauden 24/7). Jos terveydentilasi vaatii päivystyksellistä hoitoa, soita Soiten päivystysapunumeroon puh. 116 117.
koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media