omaolo.fi
20.04.2020

Soi­te laa­jen­taa koro­na­vi­rus­tes­taus­pis­tei­tä ter­veys­kes­kuk­siin – oma tes­ti­lai­te saa­tu keskussairaalaan

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite laajentaa koronavirustestauksia terveyskeskusten infektiovastaanotoille Kannukseen ja Tunkkarille tästä viikosta lähtien. Keskussairaalaan saatu oma testauslaite nopeuttaa tutkimuksia ja mahdollistaa tutkimusmäärien kasvattamisen.

THL julkaisi 15.4.2020 uuden ohjeiston koronavirustestauksesta. Koronaviruksen testaaminen laajenee Soitessakin sosiaali- ja terveysministeriön strategian mukaisesti. Päivitetyn ohjeen mukaan testaukseen tulisi vastedes ohjata:

  • kaikki perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon potilaat, joilla on koronavirusinfektioon sopivia oireita tai lääkärin arvion perusteella on syytä epäillä koronavirustartuntaa
  • sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö ja kriittisillä aloilla työskentelevät, jos heillä epäillään tartuntaa

Soite laajentaa koronavirustestausta ja alkaa ottaa koronavirusnäytteitä Tunkkarin ja Kannuksen terveysasemien infektiovastaanotoilla. Lisäksi näytteitä otetaan edelleen Kokkolassa Soiten koronapoliklinikalla, yhteispäivystyksessä sekä lastenpäivystyksessä.

Jatkossa kaikki flunssapotilaat, jotka vaativat käyntiä vastaanotoilla hoidetaan infektiovastanotoilla. Kokkolassa nämä potilaat hoidetaan koronapoliklinikalla ja maakunnan potilaat hoidetaan Kannuksen tai Tunkkarin infektiovastaanotoilla. Kruunupyyläiset hoidetaan joko Kokkolassa tai Tunkkarilla. Jos kotihoito riittää, voi sairastaa kotona, eikä tarvitse lähteä näytteenottoon.

Työplus aloittaa myös koronavirusnäytteiden ottamisen, ja Työplussaan ohjataan Soiten työntekijät, joilla epäillään koronavirustartuntaa.

Soi­ten oma tes­taus­lai­te nopeut­taa diag­noo­sin saamista

Soitessa on otettu käyttöön oma testauslaite koronaviruksen testaamiseen potilailta. Kokkolan laboratorioon saatu laite täydentää olemassa olevaa Nordlabin testauskapasiteettia. Uudella testauslaitteella voidaan analysoida muutamia kymmeniä näytteitä vuorokaudessa, ja tulokset saadaan muutamassa tunnissa.

Soiten testilaitteella analysoidaan ensi sijassa kiireelliset tapaukset, jolloin saadaan nopeasti tieto siitä, täytyykö esimerkiksi päivystykseen tullut potilas eristää ja tuleeko häntä hoitaa erityissuojattuna. Nopea diagnostiikka nopeuttaa myös Soiten koronalajitteluosastona toimivan osasto 9 toimintaa.

Oman diagnostiikan lisäksi Soite lähettää edelleen näytteitä testattavaksi myös Nordlabin laboratorioihin. Näiden testien tulokset saadaan vuorokauden kuluessa.

Koronavirusnäytteitä on otettu Soitessa muutamia kymmeniä päivässä ja uuden ohjeistuksen myötä testausmäärä tulee lisääntymään.

Tavoitteena on sosiaali- ja terveysministeriön testausta koskevan strategian mukaisesti:

  • torjua epidemian leviämistä, suojata riskiryhmiä sekä turvata kriittisen henkilöstön riittävyys ja terveydenhuollon kantokyky
  • jäljittää tehokkaasti tartuntaketjuja
  • luoda epidemian kulusta mahdollisimman tarkka kuva, jonka avulla arvioidaan rajoitustoimien välttämättömyyttä, oikeasuhtaisuutta ja kestoa.
koronavilkku-banneri-mobiili

Sosiaalinen media