omaolo.fi Rokotukset
16.12.2020

Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruk­sen kiih­ty­mis­vai­hees­sa – suo­si­tuk­set voi­mas­sa 10.1.2021 saakka

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui kes­ki­viik­ko­na 16.12.2020 ja lin­ja­si alu­eel­li­sen koro­na­vi­rus­ti­lan­teen sekä suo­si­tuk­set. Soi­ten alue pysyy koro­na­vi­ruk­sen kiih­ty­mis­vai­hees­sa ja voi­mas­sa ole­vien suo­si­tus­ten mää­rä­ai­kaa jat­ket­tiin 10.1.2021 saakka.

Koro­na­vi­rus­ti­lan­ne on lyhyel­lä aika­jän­teel­lä Soi­ten alu­eel­la paran­tu­nut, mut­ta on tär­ke­ää varau­tua jou­lun­ajan mah­dol­li­siin uusiin tau­ti­ta­pauk­siin sekä jat­kos­sa lop­piai­sen aikaan ajoit­tu­viin jatkotartuntoihin.

Lähia­luei­den Kes­ki-Poh­jan­maa­ta huo­nom­pi tau­ti­ti­lan­ne edel­lyt­tää, että suo­si­tuk­sia ei voi­da keven­tää. Näin ollen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä lin­ja­si, että Kes­ki-Poh­jan­maal­la jat­kuu koro­na­vi­ruk­sen kiih­ty­mis­vai­he. Ole­mas­sa ole­vien koro­na­vi­rus­ti­lan­teen alu­eel­lis­ten mää­räyk­sien ja suo­si­tus­ten voi­mas­sao­loai­kaa jat­ket­tiin sun­nun­tai­hin 10.1.2021 saakka.

Soi­ten alu­eel­la voi­mas­sa ole­vat koro­na­vi­ruk­sen kiih­ty­mis­vai­heen mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la: https://korona.soite.fi/suositukset/

Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja eilen 15.12.2020 tie­do­te­tun tar­tun­nan jäl­keen. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa ei ole hoi­dos­sa täl­lä het­kel­lä yhtään koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­nut­ta. Alu­eel­li­nen tilan­ne­ku­va löy­tyy Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi   

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media