omaolo.fi Rokotukset
05.01.2021

Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruk­sen kiih­ty­mis­vai­hees­sa – suo­si­tuk­set voi­mas­sa 17.1.2021 saakka

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui tiis­tai­na 5.1.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa sekä alu­eel­li­sia mää­räyk­siä ja suo­si­tuk­sia. Soi­ten alue pysyy koro­na­vi­ruk­sen kiih­ty­mis­vai­hees­sa ja voi­mas­sa ole­vien mää­räys­ten ja suo­si­tus­ten mää­rä­ai­kaa jat­ket­tiin 17.1.2021 saakka.

Koro­na­vi­ruk­sen ilmaan­tu­vuus on mal­til­li­ses­ti kas­va­nut vii­me päi­vi­nä Soi­ten alu­eel­la. 14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus on 9 / 100 000 asu­kas­ta ja koro­na­vi­rus­tes­teis­tä 0,5% on posi­tii­vi­sia löy­dök­siä. Suu­rin osa vii­me aikai­sis­ta tar­tun­nois­ta liit­tyy matkailuun.

Kes­ki-Poh­jan­maan COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä lin­ja­si, että Kes­ki-Poh­jan­maal­la jat­kuu koro­na­vi­ruk­sen kiih­ty­mis­vai­he. Ole­mas­sa ole­vien koro­na­vi­rus­ti­lan­teen suo­si­tus­ten voi­mas­sao­loai­kaa jat­ket­tiin sun­nun­tai­hin 17.1.2021 saak­ka. AVI:n mää­räys 10 hen­ki­lön kokoon­tu­mis­ra­joi­tuk­ses­ta on myös voi­mas­sa 17.1.2021 saakka.

Soi­ten alu­eel­la voi­mas­sa ole­vat koro­na­vi­ruk­sen kiih­ty­mis­vai­heen mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la: https://korona.soite.fi/suositukset/

Alu­een viran­omais­ryh­mä kokoon­tuu seu­raa­van ker­ran 13.1.2021.

Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja eilen 04.01.2021 tie­do­tet­tu­jen tar­to­jen jäl­keen. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa ei ole hoi­dos­sa täl­lä het­kel­lä yhtään koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­nut­ta. Link­ki: alu­eel­li­nen tilan­ne­ku­va

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media