omaolo.fi Rokotukset
23.07.2021

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu 1 uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta ja mah­dol­li­nen altistustilanne

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta per­jan­tai­na 23.7.2021. Tar­tun­taan liit­tyy mah­dol­li­nen altis­tus­ti­lan­ne Kul­ta­se­pän­lii­ke Han­na Nie­mel­lä Kok­ko­las­sa kes­ki­viik­ko­na 21.7.2021 klo 15.30–17.30.

Pyy­däm­me mah­dol­li­ses­sa altis­tu­mis­pai­kas­sa vie­rail­lei­ta seu­raa­maan oirei­ta ja hakeu­tu­maan her­käs­ti koro­na­vi­rus­tes­tiin.

Huo­mioit­han, että vaik­ka olet ollut mah­dol­li­ses­sa altis­tu­mis­pai­kas­sa, sinun ei tar­vit­se ottaa yhteyt­tä Soi­teen puhe­li­mit­se, mikä­li sinul­la ei ole oirei­ta. Riit­tää, että nou­da­tat koro­na­suo­si­tuk­sia eli vähen­nät lähi­kon­tak­tien mää­rän mini­miin ja väl­tät tar­peet­to­mia kokoon­tu­mi­sia, huo­leh­dit huo­lel­li­ses­ta kas­vo­mas­kin käy­tös­tä, 2 met­rin tur­va­vä­leis­tä sekä käsi­hy­gie­nias­ta. Mikä­li lie­viä­kään oirei­ta ilme­nee, tulee vara­ta aika koronatestiin.

Kulu­van vii­kon aika­na Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kak­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Pan­de­mian alus­ta alkaen Soi­ten alu­eel­la on diag­no­soi­tu yhteen­sä 486 tartuntaa.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media