omaolo.fi Rokotukset
07.08.2021

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu 10 uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa, joi­hin liit­tyy usei­ta mah­dol­li­sia altistustilanteita

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kym­me­nen uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­ta­ket­jut ovat selvillä.

Mah­dol­lis­ten altis­tus­ti­lan­tei­den lis­taus­ta on päi­vi­tet­ty seuraavasti:

  • 30.7.2021 sekä 2-4.8.2021 klo 14-15 Meripuiston terminaalirakennus
  • 31.7.2021 sekä 3.8-4.8.2021 klo 7-13 Citymarket Kokkola
  • 4-6.8.2021 klo 7-15 Vingen päiväkoti Kokkola
  • 5.8.2021 klo 14-15 Ykspihlajan uusi koulu, Kokkola
  • 5.8.2021 klo 15-15.20 Lidl Kokkola keskusta
  • 7.8.2021 klo 01-04 Crazy Horse, Perho

Link­ki: lis­taus kai­kis­ta mah­dol­li­sis­ta altis­tu­mis­pai­kois­ta Soi­ten alueella

Pyy­däm­me mah­dol­li­ses­sa altis­tu­mis­pai­kas­sa vie­rail­lei­ta seu­raa­maan oirei­ta ja hakeu­tu­maan her­käs­ti koro­na­vi­rus­tes­tiin. Ajan koro­na­tes­tiin voi vara­ta käte­väs­ti Omaolo-pal­ve­lus­ta tai Soi­ten koro­na­neu­von­ta­nu­me­ros­ta 06 828 7499 / las­ten päi­vys­tyk­ses­tä puh. 06 826 4444.

Huo­mioit­han, että vaik­ka olet ollut mah­dol­li­ses­sa altis­tu­mis­pai­kas­sa, sinun ei tar­vit­se ottaa yhteyt­tä Soi­teen puhe­li­mit­se, mikä­li sinul­la ei ole oirei­ta. Riit­tää, että nou­da­tat koro­na­suo­si­tuk­sia eli vähen­nät lähi­kon­tak­tien mää­rän mini­miin ja väl­tät tar­peet­to­mia kokoon­tu­mi­sia, huo­leh­dit huo­lel­li­ses­ta kas­vo­mas­kin käy­tös­tä, 2 met­rin tur­va­vä­leis­tä sekä käsi­hy­gie­nias­ta. Mikä­li lie­viä­kään oirei­ta ilme­nee, tulee vara­ta aika koronatestiin.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media