omaolo.fi Rokotukset
08.05.2021

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu 3 uut­ta koronavirustartuntaa

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kol­me uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­nat liit­ty­vät samaan tar­tun­ta­ket­juun, jos­ta tie­do­tim­me eilen pe 7.5.2021 ja to 6.5.2021. Tie­dos­sa ole­vat altis­tu­neet on kar­toi­tet­tu ja ase­tet­tu karan­tee­niin. Kaik­ki­aan karan­tee­niin on ase­tet­tu tois­ta sataa hen­ki­löä. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa ei ole hoi­dos­sa täl­lä het­kel­lä yhtään koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saanutta.

Koro­na­vi­rus­tar­tun­nan ehkäi­syyn liit­ty­viä hygie­niaoh­jeis­tuk­sia sekä alu­eel­li­sia suo­si­tuk­sia on nou­da­tet­ta­va. Mas­kien käyt­tö ja 2 m tur­va­vä­lit on muis­tet­ta­va. Kes­ki-Poh­jan­maal­la on pit­kään ollut hyvä tilan­ne koro­na­vi­ruk­sen suh­teen, mut­ta vii­me päi­vien altis­tus­ti­lan­teet ja posi­tii­vi­set tar­tun­ta­ta­pauk­set osoit­ta­vat, että tilan­ne voi hei­ken­tyä äkil­li­ses­ti, mikä­li alu­eel­li­sia suo­si­tuk­sia ei noudateta.

Uusia altis­tu­mis­paik­ko­ja ei ole lisät­ty lis­tauk­seen. Mah­dol­li­set altis­tus­ti­lan­teet ovat siis seuraavat:

  • su 2.5. klo 15-19 Word of Faith Church Finland jumalanpalvelus, Kokkola
  • ti 4.5. klo 6.30 - 7.30 Kuntokeskus Liikku, Kokkola
  • ti 4.5. klo 16.30-18.00 Kuntokeskus Liikku, Kokkola
  • ti 4.5. klo 7-8 Uintikeskus Vesiveijari, Kokkola
  • ke 5.5. klo 11-13 Keski-Pohjanmaan ammattiopisto (Närvilänkatu 8:n yksikkö) Jobsteri-tapahtuma, Kokkola
  • ke 5.5. klo 15.00-16.00 Kokkolan keilahalli
  • ke 5.5. klo 19-20.30 Uintikeskus Vesiveijari, Kokkola

Pyy­däm­me yllä mai­ni­tuis­sa pai­kois­sa vie­rail­lei­ta seu­raa­maan oirei­ta ja hakeu­tu­maan her­käs­ti koronavirustestiin.

Hakeu­du koro­na­vi­rus­tes­tauk­seen heti lie­vil­lä­kin oireilla:

  • Sähköisesti täyttämällä koronaoirearvio osoitteessa: https://www.omaolo.fi/
  • Soittamalla Soiten koronaneuvontanumeroon: 06 828 7499 (avoinna ark. klo 8–17 ja viikonloppuisin klo 8–16). Lapset (alle 16-vuotiaat sairastuneet): Soiten lasten päivystys 06 826 4444 (avoinna ympäri vuorokauden 24/7). Jos terveydentilasi vaatii päivystyksellistä hoitoa, soita Soiten päivystysapunumeroon 116 117.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media