omaolo.fi Rokotukset
29.12.2020

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kak­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa – roko­tuk­set alka­vat Soitessa

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kak­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­ta­ket­jut ovat sel­vil­lä ja altis­tu­neet on kartoitettu.

Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa ei ole hoi­dos­sa täl­lä het­kel­lä yhtään koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saanutta.

Yhteen­sä koko pan­de­mian aika­na Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la on nyt todet­tu 152 koronavirustartuntaa.

Roko­tuk­set alka­vat Soitessa

Ensim­mäi­nen erä koro­na­vi­rus­ro­kot­tei­ta saa­puu Soi­teen kes­ki­viik­ko­na 30.12. ja roko­tuk­set aloi­te­taan Soi­tes­sa saman päi­vän aika­na. Hen­ki­lö­kun­nan roko­tuk­set aloi­te­taan väli­tön­tä koro­na­po­ti­lai­den hoi­to­työ­tä teke­vis­tä yksiköistä.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media