omaolo.fi Rokotukset
13.08.2021

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kuusi uut­ta koronavirustartuntaa

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kuusi uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa ei ole täl­lä het­kel­lä hoi­dos­sa koronaviruspotilaita.

Vali­tet­ta­vas­ti Soi­ten tar­tun­nan­jäl­ji­tys on ruuh­kau­tu­nut ja jo karan­tee­nis­sa ole­vil­le ei pys­ty­tä soit­ta­maan päi­vit­täin. Pyy­däm­me otta­maan yhteyt­tä koro­neu­von­ta­nu­me­roon 06 828 7499, mikä­li oirei­ta ilme­nee karan­tee­nin aika­na. Jos ter­vey­den­ti­la­si vaa­tii päi­vys­tyk­sel­lis­tä hoi­toa, soi­ta päi­vys­tys­a­pu­nu­me­roon 116 117.

Karan­tee­nin aika­na voit päi­vit­tää oiree­si päi­vit­täin myös koti­seu­ran­taan sovel­tu­val­la Bud­dyCa­re ‑mobii­li­so­vel­luk­sel­la. Mobii­li­so­vel­lus hel­pot­taa Soi­ten hoi­to­hen­ki­lö­kun­nan työ­tä auto­ma­ti­soi­mal­la oire­ky­se­lyi­den keräämisen.

Mah­dol­lis­ten altis­tus­ti­lan­tei­den lis­taus­ta on päi­vi­tet­ty seuraavasti:

  • ti 10.8. klo 16.30-18.00 Kipparihalli, Kokkola
  • ti 10.8. klo 8.30-9.30 Lidl, Kokkola keskusta
  • ti 10.8. klo 12-13 Tervahovin apteekki, Kokkola
  • ti 10.8. klo 15-16 Prisma, Kokkola

Link­ki: lis­taus kai­kis­ta mah­dol­li­sis­ta altis­tu­mis­pai­kois­ta Soi­ten alueella

Pyy­däm­me mah­dol­li­ses­sa altis­tu­mis­pai­ka­sa vie­rail­lei­ta seu­raa­maan oirei­ta ja hakeu­tu­maan her­käs­ti koro­na­vi­rus­tes­tiin. Mikä­li sinul­la ei ole oirei­ta vaik­ka olet ollut mah­dol­li­ses­sa altis­tu­mis­pai­kas­sa, sinun ei tar­vit­se ottaa yhteyt­tä Soi­teen puhe­li­mit­se. Riit­tää, että nou­da­tat koro­na­suo­si­tuk­sia eli vähen­nät lähi­kon­tak­tien mää­rän mini­miin ja väl­tät tar­peet­to­mia kokoon­tu­mi­sia, huo­leh­dit huo­lel­li­ses­ta kas­vo­mas­kin käy­tös­tä, 2 met­rin tur­va­vä­leis­tä sekä käsi­hy­gie­nias­ta. Mikä­li lie­viä­kään oirei­ta ilme­nee, tulee vara­ta aika koronatestiin.

Ajan koro­na­tes­tiin voi vara­ta käte­väs­ti Omaolo-pal­ve­lus­ta netin kaut­ta tai Soi­ten koro­na­neu­von­ta­nu­me­ros­ta 06 828 7499 / las­ten päi­vys­tyk­ses­tä puh. 06 826 4444.

Roko­tuk­set

Koro­na­ro­ko­tuk­set ovat käyn­nis­sä kai­kil­le alu­een 12–15-vuotiaille nuo­ril­le val­ta­kun­nal­li­sen ase­tuk­sen mukai­ses­ti. Koro­na­ro­ko­tuk­sen voi­vat nyt saa­da siis kaik­ki 12-vuo­ti­aat ja sitä vanhemmat.

Ensi vii­kol­la ajan­va­rauk­set­to­mia roko­te­päi­viä järjestetään:

  • ti 17.8. klo 16-20 Kokkolan rokotuskeskus (vanha Halpa-Hallin rakennus, Kaarlelankatu 7)
  • ke 18.8. klo 14-16 Teerijärven terveysasema (Hörbyntie 8)
  • la 21.8. klo 9-15 Kokkolan rokotuskeskus (vanha Halpa-Hallin rakennus, Kaarlelankatu 7)
  • la 21.8. klo 8.30-18 Kannuksen seurakuntakoti (Valtakatu 20, Kannus)
  • la 21.8. klo 9-19 Perhonjokilaakson rokotuskeskus (vanha Passelin kiinteistö, Kirkkotanhua 1, Veteli)

Ajan­va­rauk­set­to­mien roko­tus­päi­vien aika­na voit tul­la ensim­mäi­seen koro­na­ro­ko­tuk­seen itsel­le par­hai­ten sopi­val­la het­kel­lä. Ajan­va­rauk­set­to­mat roko­tus­päi­vät kos­ke­vat vain ensim­mäi­siä roko­tusan­nok­sia. Aika toi­sel­le roko­tean­nok­sel­le anne­taan ensim­mäi­sen roko­tuk­sen yhteydessä

Muil­le päi­vil­le roko­tusa­jan voi vara­ta säh­köi­ses­ti tai puhe­li­mit­se. Säh­köi­nen ajan­va­raus netis­sä Oma­hoi­to-pal­ve­lus­sa osoit­tees­sa: https://soite.terveytesi.fi on avoin­na 24/7. Päi­vät, jol­loin on vapai­ta aiko­ja tar­jol­la näky­vät net­ti­ka­len­te­ris­sa vihreällä.

Puhe­lin­ajan­va­raus nume­ros­sa 06 828 7488 on avoin­na tiis­tai­sin klo 12–15. Puhe­lin­ajan­va­raus 12–15-vuotiaille samas­sa puhe­lin­nu­me­ros­sa on avoin­na maa­nan­tai­na 16.8. klo 15–20.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media