omaolo.fi Rokotukset
10.08.2021

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu nel­jä uut­ta koronavirustartuntaa

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu nel­jä uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on hoi­dos­sa yksi koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­nut potilas.

Mah­dol­lis­ten altis­tus­ti­lan­tei­den lis­taus­ta on päi­vi­tet­ty seuraavasti:

  • ke 4.8. klo 13.50-14.15 naistentautien poliklinikka, Keski-Pohjanmaan keskussairaala, Kokkola
  • pe 6.8. klo 13.15-13.40 Kokkolan terveyskeskuksen aula (episoditiimi)

Lisäk­si päi­vi­täm­me eilen ilmoi­tet­tua mah­dol­lis­ta altis­tus­ti­lan­net­ta. Mah­dol­li­nen altis­tus­ti­lan­ne on tapah­tu­nut Kok­ko­lan Vehol­la 4.–6.8. klo 12–15. Ei Kok­ko­lan auto­huol­los­sa, kuten eilen tiedotimme.

Pyy­däm­me mah­dol­li­ses­sa altis­tu­mis­pai­kas­sa vie­rail­lei­ta seu­raa­maan oirei­ta ja hakeu­tu­maan her­käs­ti koro­na­vi­rus­tes­tiin. Mikä­li sinul­la ei ole oirei­ta vaik­ka olet ollut mah­dol­li­ses­sa altis­tu­mis­pai­kas­sa, sinun ei tar­vit­se ottaa yhteyt­tä Soi­teen puhe­li­mit­se. Riit­tää, että nou­da­tat koro­na­suo­si­tuk­sia eli vähen­nät lähi­kon­tak­tien mää­rän mini­miin ja väl­tät tar­peet­to­mia kokoon­tu­mi­sia, huo­leh­dit huo­lel­li­ses­ta kas­vo­mas­kin käy­tös­tä, 2 met­rin tur­va­vä­leis­tä sekä käsi­hy­gie­nias­ta. Mikä­li lie­viä­kään oirei­ta ilme­nee, tulee vara­ta aika koronatestiin.

Ajan koro­na­tes­tiin voi vara­ta käte­väs­tiOmaolo-pal­ve­lus­ta netin kaut­ta tai Soi­ten koro­na­neu­von­ta­nu­me­ros­ta 06 828 7499 / las­ten päi­vys­tyk­ses­tä puh. 06 826 4444.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media