omaolo.fi Rokotukset
16.07.2021

Soi­ten alu­eel­la todet­tu 1 uusi koronavirustartunta

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Tar­tun­ta on todet­tu karan­tee­nis­sa jo ennes­tään ole­val­la henkilöllä.

Kesä­lo­ma­kausi on lisän­nyt mat­kai­lua ja haluam­me­kin muis­tut­taa, että epi­de­mia­ti­lan­ne vaih­te­lee alueit­tain myös Suo­men rajo­jen sisäl­lä. Mikä­li sinul­la on mat­kan jäl­keen vähäi­siä­kään koro­naan sopi­via oirei­ta, hakeu­dut­han heti koro­na­tes­tiin. Lie­vil­lä­kään oireil­la ei tule liik­kua kodin ulkopuolella.

Ajan koro­na­tes­tiin voi vara­ta käte­väs­ti Omaolo-pal­ve­lus­ta netin kaut­ta tai Soi­ten koro­na­neu­von­ta­nu­me­ros­ta 06 828 7499 / las­ten päi­vys­tyk­ses­tä puh. 06 826 4444.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media