omaolo.fi Rokotukset
12.05.2021

Soi­ten alu­eel­la todet­tu 16 uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa – yksi aiem­mis­ta tar­tun­nois­ta var­mis­tu­nut koro­na­vi­ruk­sen Intian variantiksi

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu 16 uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­nat liit­ty­vät samaan, vii­me päi­vi­nä tie­do­tet­tuun laa­jaan tar­tun­ta­ket­juun, joka läh­ti liik­keel­le vap­pu­bruns­sil­ta. Tar­tun­ta­ket­jus­ta on läh­te­nyt liik­keel­le usei­ta jat­ko­ket­ju­ja, jois­ta laa­jin on 5.5.2021 Kok­ko­lan ammat­ti­kam­puk­sen altis­tu­mis­ti­lan­tees­ta alkun­sa saa­nut tartuntaketju.

Virus on pääs­syt leviä­mään alu­eel­la voi­mak­kaas­ti, kos­ka olo­suh­teet ovat olleet otol­li­set joh­tuen kah­des­ta altis­tus­ti­lan­tees­ta. Yhteen­sä vap­pu­bruns­sil­ta liik­keel­le läh­te­nees­tä tar­tun­ta­ket­jus­ta on todet­tu 41 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Karan­tee­nis­sa on n. 300 hen­ki­löä. Alu­een ilmaan­tu­vuus­lu­ku on nous­sut nopeas­ti yli 50 / 100 000 asukasta.

Tar­tun­ta­ket­jun koro­na­vi­rus­näyt­tei­tä on lähe­tet­ty ana­ly­soi­ta­vak­si virus­muun­nos­ten kar­toit­ta­mi­sek­si. Yhden näyt­teen sekven­soin­ti­tu­los on var­mis­tu­nut ja kysees­sä on koro­na­vi­ruk­sen Intian variant­ti. Lisä­tie­toa Intian varian­tis­ta THL:n tie­dot­tees­sa.

Täl­lä het­kel­lä tar­tun­nat leviä­vät Soi­ten alu­eel­la eten­kin nuor­ten ja nuor­ten aikuis­ten jou­kos­sa, jois­ta osa on hyvin­kin vähä­oi­rei­sia. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa ei ole hoi­dos­sa täl­lä het­kel­lä yhtään koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saanutta.

Myös virus­muun­nok­ses­sa päte­vät samat koro­naoh­jeis­tuk­set tartunnanehkäisyyn:

 • vähennä lähikontaktien määrä minimiin - vältä siis kaikkia tarpeettomia kokoontumisia!
 • huolehdi huolellisesta kasvomaskin käytöstä
 • muista 2 metrin turvavälit
 • huolehdi hyvästä käsihygieniasta
 • noudata alueellisia suosituksia ja määräyksiä

Mah­dol­lis­ten altis­tus­ti­lan­tei­den lis­tauk­seen on nyt lisät­ty seu­raa­vat paikat:

 • to 6.5.2021 noin klo 9.00 - 9.15 Kahvila Kulma, Kokkola
 • to 6.5.2021 klo 16.00 – 18.30 Ravintola Roja
 • pe 7.5.2021 klo 11.00 – 11.30 Ravintola Sigrids
 • ma 10.5 klo. 6.30-7.30 Osmo Ahon bussivuoro Veteli – Kokkola
 • ma 10.5 klo 15.10-16.10 Osmo Ahon bussivuoro Kokkola – Veteli

Lis­taus kai­kis­ta mah­dol­li­sis­ta altis­tu­mis­pai­kois­ta löy­tyy Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/tilannekuva/

Keho­tam­me kaik­kia, joil­la on vähäi­siä­kin koro­naan sopi­via oirei­ta hakeu­tu­maan her­käs­ti koro­na­tes­tiin.

Hakeu­du koro­na­vi­rus­tes­tauk­seen heti lie­vil­lä­kin oireilla:

 • Sähköisesti täyttämällä koronaoirearvio osoitteessa: https://www.omaolo.fi/
 • Soittamalla Soiten koronaneuvontanumeroon: 06 828 7499 (avoinna ark. klo 8–17 ja viikonloppuisin klo 8–16). Lapset (alle 16-vuotiaat sairastuneet): Soiten lasten päivystys 06 826 4444 (avoinna ympäri vuorokauden 24/7). Jos terveydentilasi vaatii päivystyksellistä hoitoa, soita Soiten päivystysapunumeroon 116 117.
koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media