omaolo.fi Rokotukset
07.05.2021

Soi­ten alu­eel­la todet­tu 7 uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa – usei­ta mah­dol­li­sia altistumistilanteita

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu seit­se­män uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­nat liit­ty­vät samaan tar­tun­ta­ket­juun eilen ilmoi­te­tun yhden tar­tun­nan kans­sa. Tar­tun­ta­ket­jun läh­de on täl­lä het­kel­lä epä­sel­vä, mut­ta sitä kar­toi­te­taan par­hail­laan. Tie­dos­sa ole­vat altis­tu­neet on kar­toi­tet­tu ja ase­tet­tu karan­tee­niin. Kaik­ki­aan karan­tee­niin on ase­tet­tu tois­ta sataa henkilöä.

Uusiin koro­na­vi­rus­tar­tun­toi­hin liit­tyy mah­dol­li­set altis­tus­ti­lan­teet koro­na­vi­ruk­sel­le seu­raa­vis­sa paikoissa:

  • La 1.5. klo 14-18 Ravintola Mustakarin vappubrunssi (kaikki altistuneet tavoitettu kattavien osallistujalistojen avulla)
  • Su 2.5. klo 15-19 Word of Faith Church Finland jumalanpalvelus
  • Ti 4.5. klo 7-8 Uintikeskus Vesiveijari
  • Ti 4.5. klo 16.30-18.00 Kuntokeskus Liikku
  • Ke 5.5. klo 11-13 Keski-Pohjanmaan ammattiopisto (Närvilänkatu 8:n yksikkö) Jobsteri-tapahtuma
  • Ke 5.5. klo 15.00-16.00 Kokkolan keilahalli
  • Ke 5.5. klo 19-20.30 Uintikeskus Vesiveijari

Pyy­däm­me yllä mai­ni­tuis­sa pai­kois­sa vie­rail­lei­ta seu­raa­maan oirei­ta ja hakeu­tu­maan her­käs­ti koronavirustestiin.

Huom: Kok­ko­lan Kivi­nii­tyn kou­lus­sa ei ole tapah­tu­nut koro­na-altis­tu­mis­ta. Alu­eel­la levin­nyt vää­rä tie­to on aiheut­ta­nut ruuh­kaa Soi­ten las­ten­päi­vys­tyk­sen puhelimeen.

Hakeu­du koro­na­vi­rus­tes­tauk­seen heti lie­vil­lä­kin oireilla:

  • Sähköisesti täyttämällä koronaoirearvio osoitteessa: https://www.omaolo.fi/
  • Soittamalla Soiten koronaneuvontanumeroon: 06 828 7499 (avoinna ark. klo 8–17 ja viikonloppuisin klo 8–16). Lapset (alle 16-vuotiaat sairastuneet): Soiten lasten päivystys 06 826 4444 (avoinna ympäri vuorokauden 24/7). Jos terveydentilasi vaatii päivystyksellistä hoitoa, soita Soiten päivystysapunumeroon 116 117.

Kes­ki-Poh­jan­maal­la on pit­kään ollut hyvä tilan­ne koro­na­vi­ruk­sen suh­teen, mut­ta vii­me päi­vien altis­tus­ti­lan­teet ja posi­tii­vi­set tar­tun­ta­ta­pauk­set osoit­ta­vat, että tilan­ne voi hei­ken­tyä äkil­li­ses­ti, mikä­li alu­eel­li­sia suo­si­tuk­sia ei nou­da­te­ta. Koro­na­vi­ruk­sen 14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus on nous­sut vuo­ro­kau­des­sa 2,6:sta 11,6:een / 100 000 asukasta.

Soi­tes­ta muis­tu­te­taan erit­täin pai­nok­kaas­ti, että nyt on ryh­ti­liik­keen paik­ka. Koro­na­vi­rus­tar­tun­nan ehkäi­syyn liit­ty­viä hygie­niaoh­jeis­tuk­sia sekä alu­eel­li­sia suo­si­tuk­sia on nou­da­tet­ta­va. Mas­kien käyt­tö ja 2 m tur­va­vä­lit on muistettava.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media