omaolo.fi Rokotukset
26.10.2020

Soi­ten alu­eel­la todet­tu kak­si uut­ta koronavirustartuntaa

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kak­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa vii­kon­lo­pun aika­na. Tar­tun­nat liit­ty­vät aikai­sem­piin tar­tun­ta­ket­jui­hin ja tar­tun­nan­saa­neet oli­vat jo ennes­tään karan­tee­nis­sa, eli uusia altis­tu­nei­ta ei ole.

Soi­ten koro­na­vi­ruk­sen tilan­ne­ku­va on päivitetty.

On tär­ke­ää hakeu­tua tes­tauk­seen lie­vis­sä­kin oireissa!

Yhtey­den­o­ton voi teh­dä täyt­tä­mäl­lä Omaolo-pal­ve­lun koro­na­oi­rear­vion (omaolo.fi). Mikä­li oiree­si sitä edel­lyt­tä­vät, yhteys­tie­to­si voi­daan välit­tää Soi­teen tai voit itse vara­ta Omao­lon kaut­ta ajan Kok­ko­lan dri­ve in ‑tes­tauk­seen. Koro­na­neu­von­ta­pu­he­lin on avoin­na arki­sin klo 8–17 ja vii­kon­lop­pui­sin klo 8–16 nume­ros­sa 06 828 7499.

Jokai­nen voi vai­kut­taa tar­tun­to­jen ehkäisemiseen

Soi­ten alu­eel­la on voi­mas­sa laa­jen­net­tu kas­vo­mas­ki­suo­si­tus. Kas­vo­mas­ki on yksi kei­no ehkäis­tä koro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen leviämistä.

Ensi­si­jai­sen tär­ke­ää on edelleen:

  • noudattaa 1-2 metrin turvavälejä aina kun mahdollista
  • noudattaa hyvää käsihygieniaa
  • yskiä hihaan tai kertakäyttöiseen nenäliinaan
  • välttää kasvojen koskettelua
  • välttää liikkumista yleisillä paikoilla oireisena.
koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media