omaolo.fi Rokotukset
18.11.2020

Soi­ten alu­eel­la todet­tu kak­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa – viran­omais­ryh­mäl­tä kokoon­tu­mis­ra­joi­tus Kruu­nu­pyyn alueelle

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kak­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Aina­kin toi­nen tar­tun­nois­ta liit­tyy aikai­sem­paan Kruu­nu­pyyn tar­tun­ta­ket­juun, mut­ta toi­sen tar­tun­nan osal­ta sel­vi­tys­työt ovat vie­lä kesken.

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui kes­ki­viik­ko­na 18.11.2020 ja tote­si, että Kruu­nu­pyyn tau­ti­ti­lan­ne edel­lyt­tää Soi­ten sisäl­lä eri­tyis­toi­men­pi­tei­tä poik­kea­van tau­ti­ti­lan­teen vuok­si. Soi­ten alu­eel­la koko­nai­suu­te­na koro­na­vi­rus­ti­lan­ne on edel­leen perus­ta­sol­la, mut­ta Kruu­nu­pyyn kun­nan alu­eel­la ollaan kiih­ty­mis­vai­hees­sa. Kruu­nu­pyyn alu­eel­la koro­na­vi­ruk­sen ilmaan­tu­vuus­lu­ku on 172 / 100 000 asukasta.

Viran­omais­ryh­mä antoi Kruu­nu­pyyn alu­eel­le vah­van suosituksen:

Kruu­nu­pyyn kun­nan alu­eel­la tulee vält­tää yli 10 hen­gen aikuis­ten kokoon­tu­mi­sia. Suo­si­tus kos­kee myös per­he­pii­ris­sä jär­jes­tet­tä­viä tilai­suuk­sia. Vah­va suo­si­tus on voi­mas­sa 30.11.2020 saakka.

Muu­toin Soi­ten alu­eel­le anne­tut suo­si­tuk­set pide­tään edel­leen voi­mas­sa, eli:

  • Soiten alueella on voimassa kasvomaskisuositus
  • Suositellaan etätyön hyödyntämistä, jos mahdollista.
  • Kokoontumisrajoitukset: noudatetaan alueella voimassa olevaa AVI:n suositusta, yli 50 henkilön tilaisuudet vain turvavälit ja käsihygienia huomioiden; poikkeuksena Kruunupyyn alue, jossa yllä mainittu suositus.

Alu­eel­li­seen viran­omais­työ­ryh­mään kuu­luu Soi­ten, Alue­hal­lin­to­vi­ras­ton (AVI), Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin­lai­tok­sen (THL) sekä Elin­kei­no- lii­ken­ne- ja ympä­ris­tö­kes­kuk­sen (ELY) edustajat.

Estä koro­na­vi­ruk­sen leviäminen:

  • Pese kätesi
  • Yski hihaan tai nenäliinaan
  • Pidä etäisyyttä toisiin ihmisiin
  • Käytä maskia
  • Jos saat oireita, pysy kotona ja hakeudu testiin ajoissa ja lievissäkin oireissa
  • Lataa ja käytä Koronavilkkua
koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media