omaolo.fi Rokotukset
07.10.2020

Soi­ten alu­eel­la todet­tu kol­me uut­ta koronavirustartuntaa

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kol­me uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­nat liit­ty­vät hyvin toden­nä­köi­ses­ti aiem­paan tar­tun­ta­ket­juun, mut­ta sel­vi­tys­työ on vie­lä kes­ken. Altis­tu­neet on kar­toi­tet­tu ja ase­tet­tu karan­tee­niin. Kai­kil­la tar­tun­nan­saa­neil­la oireet ovat lie­viä ja he ovat kotihoidossa.

Yhteen­sä koko pan­de­mian aika­na Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la on todet­tu nyt 61 koronavirustartuntaa.

Tes­tauk­seen tulee hakeu­tua lie­vis­sä­kin oireissa

Jos sinul­la on lie­viä­kään koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­via oirei­ta, pysy koto­na ja ota mei­hin yhteyt­tä! Soi­ta koro­na­neu­von­ta­nu­me­roon 06 828 7499 ja Soi­ten ammat­ti­lai­nen arvioi hoi­don­tar­pee­si. Tar­vit­taes­sa kut­sum­me sinut vas­taa­no­tol­le ja koronavirustestaukseen.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media