omaolo.fi Rokotukset
28.11.2020

Soi­ten alu­eel­la todet­tu kuusi uut­ta koronavirustartuntaa

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kuusi uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­nois­ta nel­jä liit­tyy aikai­sem­piin tar­tun­ta­ket­jui­hin. Kaik­ki tar­tun­nan saa­neet oli­vat jo ennes­tään karanteenissa.

Yksi koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­nut on sai­raa­la­hoi­dos­sa Kes­ki-Poh­jan­maan keskussairaalassa.

Yhteen­sä koko pan­de­mian aika­na Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la on nyt todet­tu 134 koronavirustartuntaa.

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tuu huo­men­na sun­nun­tai­na 29.11. yli­mää­räi­seen kokouk­seen, jos­sa mää­ri­tel­lään alu­een tilan­ne­ku­va. Tilan­tees­ta tie­do­te­taan tar­kem­min kokouk­sen jälkeen.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media