omaolo.fi Rokotukset
15.11.2020

Soi­ten alu­eel­la todet­tu nel­jä uut­ta koronavirustartuntaa

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu vii­kon­lo­pun aika­na nel­jä uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­nat liit­ty­vät aikai­sem­paan Kruu­nu­pyyn tar­tun­ta­ket­juun, jos­ta tie­do­tim­me ensim­mäi­sen ker­ran 12.11.2020. Tar­tun­nat läh­ti­vät leviä­mään per­he­ta­pah­tu­mas­sa, jos­ta on nyt yhteen­sä todet­tu 11 tartuntaa.

Tar­tun­toi­hin liit­tyy jouk­koal­tis­tu­mi­sia. Yhteen­sä altis­tu­nei­ta on noin 70 henkilöä.

Soi­ten infek­tio­y­li­lää­kä­ri Mar­ko Rah­ko­nen suo­sit­te­lee, että Kruu­nu­pyyn alu­eel­la väl­tet­täi­siin yhä kokoon­tu­mi­sia ja osal­lis­tu­mis­ta har­ras­tus­toi­min­taan, jot­ta koro­na­vi­rus­ti­lan­ne alu­eel­la saa­daan rau­hoit­tu­maan ja ehkäis­tään lisä­tar­tun­to­jen syntyminen.

Yhteen­sä koko pan­de­mian aika­na Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la on nyt todet­tu 111 koronavirustartuntaa.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media