omaolo.fi Rokotukset
26.02.2021

Soi­ten alu­eel­la todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta, johon liit­tyy jouk­koal­tis­tu­mi­nen Kokkolassa

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta per­jan­tai 26.2.2021 ilta­päi­vän aika­na. Tar­tun­ta liit­tyy tun­net­tuun tar­tun­ta­ket­juun. Tar­tun­taan liit­tyy jouk­koal­tis­tu­mi­nen Haka­lah­den kou­lus­sa Kok­ko­las­sa 24–25.2.2021.

Yhtey­de­no­tot altis­tu­nei­siin on aloi­tet­tu ja Soi­te tulee ole­maan yhtey­des­sä kaik­kiin altis­tu­nei­siin mah­dol­li­sim­man pian. Karan­tee­niin tul­laan aset­ta­maan usei­ta kym­me­niä henkilöitä.

Pyy­däm­me eri­tyi­ses­ti Haka­lah­den kou­lun oppi­lai­ta sekä hen­ki­lö­kun­taa seu­raa­maan oirei­ta ja hakeu­tu­maan hyvin her­käs­ti koronavirustestiin.

Kok­ko­lan kau­pun­ki tie­dot­taa oppi­lai­ta ja van­hem­pia hiih­to­lo­man jäl­kei­ses­tä ope­tuk­sen jär­jes­tä­mi­ses­tä myö­hem­min tar­kem­min Wil­man kautta.

Soi­te pyy­tää Kes­ki-Poh­jan­maan maa­kun­nan alu­een nuo­ria huo­leh­ti­maan tar­koin omas­ta koro­na­tur­val­li­suu­des­ta ja vält­tä­mään tar­peet­to­mia sosi­aa­li­sia kon­tak­te­ja ensi vii­kon aika­na. Koro­na­vi­rus­tes­tauk­seen tulee hakeu­tua vii­py­mät­tä ja hyvin lie­vis­tä­kin koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­vis­ta oireis­ta.

Hiih­to­lo­man lähes­tyes­sä haluam­me muis­tut­taa myös THL:n laa­ti­mis­ta ohjeis­ta koro­na­tur­val­li­seen hiih­to­lo­man viettoon:

 • Lomaile oman lähipiirin seurassa ja vältä väkijoukkoja.
 • Hiihtoladut, metsät ja pulkkamäet ovat turvallisimpia paikkoja lomailuun, sillä riski saada koronavirustartunta on ulkona liikkuessa pieni.
 • Jos sinulla on koronavirustaudin oireita, lomareissuun ei kannata lähteä lainkaan. Hakeudu välittömästi testeihin: https://korona.soite.fi/toimi-nain/

Koro­na­vi­rus­ti­lan­ne on hei­ken­ty­nyt mer­kit­tä­väs­ti Kes­ki-Poh­jan­maal­la. Nyt on ehdot­to­man tär­ke­ää vähen­tää lähi­kon­tak­tien mää­rä mini­miin ja huo­leh­tia huo­lel­li­ses­ta kas­vo­mas­kin käy­tös­tä, tur­va­vä­leis­tä sekä käsi­hy­gie­nias­ta. Tar­peet­to­mia kokoon­tu­mi­sia tulee välttää!

Mikä­li alu­een koro­na­ti­lan­ne sitä edel­lyt­tää, teh­dään lähi­päi­vien aika­na tar­vit­taes­sa pää­tös siir­ty­mi­ses­tä kiih­ty­mis­vai­heen tasolle.

Hakeu­du koro­na­vi­rus­tes­tauk­seen heti lie­vil­lä­kin oireilla:

 • Sähköisesti täyttämällä koronaoirearvio osoitteessa: https://www.omaolo.fi/
 • Soittamalla Soiten koronaneuvontanumeroon: 06 828 7499 (avoinna ark. klo 8–17 ja viikonloppuisin klo 8–16). Lapset (alle 16-vuotiaat sairastuneet): Soiten lasten päivystys 06 826 4444 (avoinna ympäri vuorokauden 24/7). Jos terveydentilasi vaatii päivystyksellistä hoitoa, soita Soiten päivystysapunumeroon puh. 116 117.

Estä koro­na­vi­ruk­sen leviäminen

 • Jos saat oireita, pysy kotona ja hakeudu testiin ajoissa ja lievissäkin oireissa
 • Käytä maskia
 • Pese kätesi tai käytä käsidesiä ahkerasti
 • Yski hihaan tai nenäliinaan
 • Pidä etäisyyttä toisiin ihmisiin – muista 2 metrin turvaväli!
 • Lataa ja käytä Koronavilkkua
 • Kun vuorosi tulee, ota koronarokote
koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media