omaolo.fi Rokotukset
12.02.2021

Soi­ten alu­eel­la todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta – nel­jä Skel­lef­teån ket­jun tar­tun­taa var­mis­tu­nut brittimuunnokseksi

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Tar­tun­ta liit­tyy Skel­lef­teån tar­tun­ta­ket­juun. Skel­lef­teån ket­jus­ta on Soi­ten alu­eel­le tul­lut yhteen­sä 15 tar­tun­taa, kun jat­ko­tar­tun­nat las­ke­taan mukaan. Tar­tun­nan saa­neet on ase­tet­tu nopeas­ti karan­tee­niin ja altis­tuk­set ovat tapah­tu­neet perhepiirissä.

Skel­lef­teån tar­tun­ta­ket­juun liit­ty­vät posi­tii­vi­set koro­na­näyt­teet ovat ana­ly­soi­ta­va­na muun­to­vi­ruk­sen osal­ta THL:ssä ja nyt nel­jä niis­tä on var­mis­tu­nut koro­na­vi­ruk­sen brittimuunnostartunnoiksi.

Koro­na­ro­ko­tuk­set laa­je­ne­vat ensi vii­kol­la Soi­ten alu­eel­la alle 70 vuo­tiai­siin ris­ki­ryh­mään 1 kuu­lu­viin hen­ki­löi­hin. Ensi vai­hees­sa roko­te­taan täs­tä ryh­mäs­tä Soi­tes­sa kont­rol­lis­sa ole­via hen­ki­löi­tä (kuten elin­siir­to- ja syö­pä­po­ti­lai­ta). Hei­hin ote­taan hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti yhteyt­tä puhe­li­mit­se ja sovi­taan roko­tusai­ka. Näin on mah­dol­lis­ta toi­mia, kos­ka roko­tet­ta­vien mää­rä on suh­teel­li­sen pieni.

Estä koro­na­vi­ruk­sen leviäminen:

  • Pese kätesi tai käytä käsidesiä ahkerasti
  • Yski hihaan tai nenäliinaan
  • Pidä etäisyyttä toisiin ihmisiin
  • Käytä maskia
  • Jos saat oireita, pysy kotona ja hakeudu testiin ajoissa ja lievissäkin oireissa
  • Lataa ja käytä Koronavilkkua
  • Kun vuorosi tulee, ota koronavirusrokote.

Hakeu­du koro­na­vi­rus­tes­tauk­seen heti lie­vil­lä­kin oireilla:

  • Sähköisesti täyttämällä koronaoirearvio osoitteessa: https://www.omaolo.fi/
  • Soittamalla Soiten koronaneuvontanumeroon: 06 828 7499 (avoinna ark. klo 8–17 ja viikonloppuisin klo 8–16). Lapset (alle 16-vuotiaat sairastuneet): Soiten lasten päivystys 06 826 4444 (avoinna ympäri vuorokauden 24/7). Jos terveydentilasi vaatii päivystyksellistä hoitoa, soita Soiten yhteispäivystykseen puh. 116 117.
koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media