omaolo.fi Rokotukset
01.03.2021

Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 1.3.2021

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui maa­nan­tai­na 1.3.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa sekä alu­eel­li­sia suo­si­tuk­sia. Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruk­sen perus­ta­sol­la ja alu­een koro­na­vi­rus­ti­lan­teen mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set pysy­vät ennallaan.

Alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­ti­lan­teen mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la: https://korona.soite.fi/suositukset/

Seu­raa­va alu­eel­li­sen COVID-19-viran­omais­ryh­män kokous pide­tään kes­ki­viik­ko­na 3.3.2021.

Päi­vän tilanne

Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa ei ole hoi­dos­sa yhtään koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­nut­ta poti­las­ta.

Koro­na­vi­ruk­sen tilan­ne­ku­van tun­nus­lu­vut on päivitetty:

 • Tartuntojen lukumäärä viimeisen 14 vuorokauden aikana: 22 (edellinen luku 19)
 • Ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana / 100 000 asukasta: 28 (edellinen luku 24)
 • Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa ei ole hoidossa tällä hetkellä yhtään koronavirustartunnan saanutta.
 • Koronavirustesteistä 0,62 % on positiivisia tuloksia. Viikolla 8 koronavirustestejä otettiin Soitessa 1760 kpl.
 • Tartuntoja pandemian alusta alkaen diagnosoitu Soiten alueella yhteensä: 220
 • Tartuntaketjujen jäljitettävyys 74 %
 • Koronaviruksen leviämisvaihe Keski-Pohjanmaalla: perustaso

Roko­tuk­set

Jouk­ko­ro­ko­tuk­set koro­na­vi­rus­ta vas­taan jat­ku­vat Soi­ten alu­eel­la. Ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin ava­taan säh­köi­seen Oma­hoi­to-pal­ve­luun ja puhe­lin­ajan­va­rauk­seen tiis­tai­na 2.3.2021 klo 12.

 • Sähköinen ajanvaraus netissä Omahoito-palvelussa osoitteessa: https://soite.terveytesi.fi. Omahoito-palveluun tulee kirjautua omilla pankkitunnuksilla (tai muulla vahvalla tunnistautumisella), jolloin ajan voi varata itselleen.
 • Puhelinajanvaraus numerossa 06 828 7488. Puhelinlinja on avoinna niin kauan kuin aikoja on varattavissa. Muina aikoina puhelimessa kuuluu tiedote.

Täl­lä het­kel­lä roko­tuk­seen ovat oikeutettuja:

 • yli 80-vuotiaat kotona-asuvat ikäihmiset sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat omaishoitajat ja iäkkäät henkilöt (yli 70-vuotiaat, esim. puoliso). Mikäli samaan aikaan rokotetaan samassa taloudessa asuva omaishoitaja tai puoliso, tulee ajanvaraus tehdä puhelimitse. Alle 70-vuotias omaishoitaja rokotetaan eri rokotteella eri päivänä.
 • 75-79-vuotiaat Soiten alueen asukkaat sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat omaishoitajat ja iäkkäät henkilöt (yli 70-vuotiaat, esim. puoliso). Mikäli samaan aikaan rokotetaan samassa taloudessa asuva omaishoitaja tai puoliso, tulee ajanvaraus tehdä puhelimitse. Alle 70-vuotias omaishoitaja rokotetaan eri rokotteella eri päivänä.
 • Riskiryhmään 1 kuuluvat 16-69-vuotiaat, joilla on vaikealle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus tai tila. Lisätietoa THL:n sivuilla thl.fi/riskiryhmienrokotukset. Samassa taloudessa asuvat riskiryhmäläisten läheiset tai omaishoitajat eivät ole oikeutettuja rokotukseen tässä vaiheessa. Varaudu todistamaan riskiryhmään kuulumisesi rokotuspaikalla. Riskiryhmään 1 kuuluvia 16-17-vuotiaita ei rokoteta joukkorokotuksissa, vaan heihin otetaan yhteyttä Soiten lasten ja nuorten yksiköstä rokotusajan sopimiseksi.

Roko­tus­ten ete­ne­mis­tä alu­eel­la voi seu­ra­ta Soi­ten koro­na­ro­ko­te­mit­ta­ris­ta, joka päi­vit­tyy maanantai-iltapäivisin.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media