omaolo.fi Rokotukset
16.08.2021

Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 16.8.2021

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja vii­kon­lop­pu­na tie­do­tet­tu­jen tar­tun­to­jen jäl­keen. Karan­tee­nis­sa on täl­lä het­kel­lä n. 150 hen­ki­löä Soi­ten alueella.

Koro­na­vi­ruk­sen tilan­ne­ku­van tun­nus­lu­vut on päivitetty:

 • Tartuntojen lukumäärä viimeisen 14 vuorokauden aikana: 58 (viikko sitten 33)
 • Ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana / 100 000 asukasta: 75 (viikko sitten 42,6)
 • Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa sairaalahoidossa ei ole hoidossa potilaita koronaviruksen takia.
 • Koronavirustesteistä 1,6 % on positiivisia tuloksia. Viime viikolla koronavirusnäytteitä otetiin yhteensä n. 2000.
 • Tartuntaketjujen jäljitettävyys 78 %
 • Pandemian alusta lähtien koronavirustautiin liittyviä kuolemia yhteensä 2 K-PSHP:n alueella
 • Tartuntoja pandemian alusta alkaen diagnosoitu Soiten alueella yhteensä: 548
 • Koronaviruksen epidemiavaihe Keski-Pohjanmaalla: kiihtymisvaihe

Hakeu­dut­han koro­na­tes­tiin lie­vil­lä­kin oireilla!

Hakeu­dut­han koro­na­tes­tiin vii­py­mät­tä myös hyvin lie­vis­sä­kin oireis­sa. Ylei­siä koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­via oirei­ta ovat muun muas­sa kuu­me, kurk­ku­ki­pu, yskä, pään­sär­ky, lihas­ki­vut, haju- tai makuais­tin häi­riöt ja väsy­mys. Koro­na­tes­ti voi näyt­tää posi­tii­vis­ta, vaik­ka vain yksi tai kak­si oireis­ta täyttyy.

Hakeu­dut­han koro­na­tes­tiin myös sii­nä tapauk­ses­sa, että olet jo saa­nut koro­na­ro­kot­teen. Roko­te antaa suo­jan koro­na­vi­ruk­sen vaka­val­ta tau­ti­muo­dol­ta, mut­ta roko­tet­tu voi sil­ti sai­ras­tua koro­naan ja edel­leen tar­tut­taa muita.

Ajan koro­na­tes­tiin voi vara­ta käte­väs­ti Omaolo-pal­ve­lus­ta netin kaut­ta tai Soi­ten koro­na­neu­von­ta­nu­me­ros­ta 06 828 7499 / las­ten päi­vys­tyk­ses­tä puh. 06 826 4444.

Roko­tuk­set

Väes­tön koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät hyvin Soi­ten alu­eel­la. Väes­tön roko­tuk­set ovat käyn­nis­sä kai­kil­le yli 12-vuo­tiail­le Soi­ten alu­een asuk­kail­le. Tähän men­nes­sä uusim­mas­ta koh­de­ryh­mäs­tä, alu­een 12–15-vuotiaista on roko­tet­tu 33%.Yhteensä Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin yli 12-vuo­ti­aas­ta väes­tös­tä on roko­tet­tu nyt ensim­mäi­sel­lä annok­sel­la 80 %.Toi­sen roko­tusan­nok­sen on saa­nut 50,5 % alu­een yli 12-vuo­tiais­ta. Koko väes­tön osal­ta on alu­eel­ta roko­tet­tu ensim­mäi­sel­lä annok­sel­la 68 % väes­tös­tä ja toi­sel­la annok­sel­la 41,6%. Voit seu­ra­ta roko­tus­ten ete­ne­mis­tä Soi­ten koro­na­ro­ko­tus­mit­ta­ris­ta, joka päi­vit­tyy maanantaisin.

Aiko­ja koro­na­ro­ko­tuk­siin on hyvin saa­ta­vil­la. Ajan voi vara­ta säh­köi­ses­ti tai puhelimitse.

 • Puhelinajanvaraus 12-15-vuotiaille: 06 828 7488 avoinna ma 16.8. klo 15-20
 • Puhelinajanvaraus kaikille ikäryhmille: 06 828 7488 avoinna tiistaisin klo 12-15
 • Sähköinen ajanvaraus netissä: https://soite.terveytesi.fi on avoinna 24/7.
  • Päivät, jolloin on vapaita aikoja tarjolla näkyvät nettikalenterissa vihreällä.

Lisäk­si Soi­te jär­jes­tää ajan­va­rauk­set­to­mia roko­tus­päi­viä, jol­loin ensim­mäi­seen koro­na­ro­ko­tuk­seen voi tul­la itsel­le par­hai­ten sopi­val­la hetkellä.

Ajan­va­rauk­set­to­mia roko­tus­päi­viä järjestetään:

 • ti 17.8. klo 16-20 Kokkolan rokotuskeskus (vanha Halpa-Hallin rakennus, Kaarlelankatu 7)
 • ke 18.8. klo 14-16 Teerijärven terveysasema (Hörbyntie 8)
 • la 21.8. klo 9-15 Kokkolan rokotuskeskus (vanha Halpa-Hallin rakennus, Kaarlelankatu 7)
 • la 21.8. klo 8.30-18 Kannuksen terveyskeskus (Lopotinkatu 2)
 • la 21.8. klo 9-19 Perhonjokilaakson rokotuskeskus (liikekeskus Passeli, Kirkkotanhua 1, Veteli)

Ajan­va­rauk­set­to­mat roko­tus­päi­vät kos­ke­vat vain ensim­mäi­siä roko­tusan­nok­sia. Aika toi­sel­le roko­tean­nok­sel­le anne­taan ensim­mäi­sen roko­tuk­sen yhtey­des­sä. 12–15-vuotiaat voi­vat käy­dä roko­tuk­ses­sa myös van­hem­mal­le koh­de­ryh­mäl­le suun­na­tuis­sa ajan­va­rauk­set­to­mis­sa rokotuspäivissä.

Mik­si koro­na­ro­ko­te kan­nat­taa ottaa?

 1. Koronavirusrokote antaa tehokkaan suojan koronavirustaudin vakavia muotoja vastaan.
 2. Koronavirusrokote suojaa myös COVID-19-taudin pitkäaikaisseurauksilta, nk. long covidilta, johon liittyy pitkiä aikoja kestävää väsymystä, hengenahdistusta, yskää sekä nivel- ja rintakipuja.
 3. Ottamalla rokotuksen voit suojata paitsi itseäsi, myös muita. Koronarokotus pienentää merkittävästi viruksen erittymistä ja sen leviämistä ihmisestä toiseen.
 4. Itse rokotteeseen liittyy huomattavasti pienemmät riskit kuin koronavirustartuntaan. Linkki: Tietoa koronavirusrokotteesta
 5. Rokotusten myötä voimme siirtyä normaalimpaan elämään ja rajoitusten tarve vähenee. Jokaisella päätöksellä ottaa rokote on merkitystä.
koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media