omaolo.fi Rokotukset
18.10.2021

Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 18.10.2021

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Koro­na­ti­lan­ne jat­kuu vaka­va­na Soi­ten alu­eel­la. Vii­me vii­kon (vko 41) aika­na Soi­ten alu­eel­la todet­tiin yhteen­sä 75 uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Suu­rin osa tar­tun­nan saa­neis­ta oli rokot­ta­mat­to­mia tai vajaan roko­te­sar­jan omaa­via. Vii­me vii­kol­la tode­tuis­ta tar­tun­nois­ta noin puo­let todet­tiin jo ennes­tään karan­tee­nis­sa olevilla.

Koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja esiin­tyy pää­osin nuo­ril­la: eni­ten koro­na­vi­rus­tau­tia todet­tiin alle 10-vuo­tiail­la ja 10–19-vuotiailla.  Kes­ki-ikä tar­tun­nan­saa­nei­den kes­kuu­des­sa on täl­lä het­kel­lä 23,5 vuot­ta. Suu­rin osa tar­tun­nois­ta on per­heen sisäi­siä tar­tun­to­ja ja eri­lai­sis­sa tut­ta­va- ja suku­ta­paa­mi­sis­sa tapah­tu­nei­ta tartuntoja.

Epi­de­mia levi­ää las­ten ja nuor­ten kes­kuu­des­sa. Koro­nan takia sai­raa­la­hoi­toon jou­tuu kui­ten­kin useim­mi­ten aikui­sia, joil­la on iän tai perus­sai­rauk­sien vuok­si hei­ken­ty­nyt vas­tus­tus­ky­ky. Täl­lä het­kel­lä Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on hoi­dos­sa 7 koronaviruspotilasta.

Koro­nan jäl­ji­tys­työ­tä suun­na­taan jat­kos­sa pit­kä­kes­toi­siin altis­tu­mi­siin. Karan­tee­niin mää­rä­tään läh­tö­koh­tai­ses­ti vain samas­sa talou­des­sa asu­vat tai muut pit­kä­kes­toi­set ja tii­viit lähi­kon­tak­tit, jot­ka ovat vail­la täyt­tä rokotussuojaa.

Koro­na­vi­ruk­sen tilan­ne­ku­van tun­nus­lu­vut on päivitetty:

 • Tartuntoja viime viikolla: 75 (viikko sitten 57)
 • Sairaalahoidossa: 7 koronaviruspotilasta
 • Tartuntojen lukumäärä viimeisen 14 vuorokauden aikana: 132 (viikko sitten 98)
 • Ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana / 100 000 asukasta: 171 (viikko sitten 127)
 • Koronavirustesteistä 4,9 % on positiivisia tuloksia (viikko sitten 4,1 %)
 • Tartuntaketjujen jäljitettävyys 85 %
 • Pandemian alusta lähtien koronavirustautiin liittyviä kuolemia yhteensä 4 K-PSHP:n alueella
 • Koronaviruksen epidemiavaihe Keski-Pohjanmaalla: leviämisvaihe

Mah­dol­lis­ten altis­tus­ti­lan­tei­den lis­taus­ta on päi­vi­tet­ty! Koro­na­vi­ruk­sel­le on voi­nut altis­tua seu­raa­vis­sa paikoissa:

 • 13.10. klo 15-16 Nissen, Kokkola
 • 13.-15.10. klo 10-22 Kahvibaari, Kannus
 • 14.10. klo 11-11.30 Finnspring ruokala, Toholampi
 • 15.10. klo 10.30-11 Halpa-Halli, Kannus
 • 15.10. klo 12.15-12.45 JP-valinta, Toholampi
 • 16.10. klo 12.30-13 Prisma, Kokkola
 • 16.10. klo 14.30-15 S-Market Halkokari, Kokkola
 • 16.10. klo 15-15.30 Lidl Keskusta, Kokkola

Lis­taus kai­kis­ta mah­dol­li­sis­ta altis­tu­mis­pai­kois­ta Soi­ten alu­eel­la: https://korona.soite.fi/altistumispaikat/

Tär­kein­tä on nou­dat­taa koro­na­vi­ruk­sen hygie­nia­suo­si­tuk­sia sekä hakeu­tua koro­na­ro­ko­tuk­seen, mikä­li roko­te on vie­lä saa­mat­ta. Alu­eel­li­set koro­na­suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la: https://korona.soite.fi/suositukset/

Vie­lä rokot­ta­mat­to­mien tuli­si hakeu­tua koro­na­tes­tauk­seen vii­py­mät­tä hyvin lie­vis­sä­kin koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­vis­sa oireis­sa. Koro­na­tes­ti­tu­los­ta tuli­si jää­dä odot­ta­maan koti­ka­ran­tee­niin, jot­ta ei mah­dol­li­ses­ti altis­ta mui­ta koro­na­vi­ruk­sel­le esi­mer­kik­si työpaikalla.

Roko­tuk­set

Väes­tön koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät Soi­ten alu­eel­la. Roko­tuk­set ovat käyn­nis­sä kai­kil­le yli 12-vuo­tiail­le Soi­ten alu­een asuk­kail­le. Kol­mas roko­tusan­nos on saa­ta­vil­la immuu­ni­puut­tei­sil­le yli 12 vuot­ta täyt­tä­neil­le sekä sote-henkilöstölle.

Soi­ten koro­na­ro­ko­tus­mit­ta­ri on päi­vi­tet­ty! Yhteen­sä Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin yli 12-vuo­ti­aas­ta väes­tös­tä on roko­tet­tu nyt ensim­mäi­sel­lä annok­sel­la 86,4 %. Toi­sen roko­tusan­nok­sen on saa­nut 79,6 % alu­een yli 12-vuo­tiais­ta. Koko väes­tön osal­ta on alu­eel­ta roko­tet­tu ensim­mäi­sel­lä annok­sel­la 73,8 % väes­tös­tä ja toi­sel­la annok­sel­la 65,7 %.

Kou­lu­ro­ko­tus­ten ansios­ta 12–15-vuotiaiden roko­tus­kat­ta­vuus nousi vii­me vii­kol­la perä­ti 6,4 % ja roko­tus­kat­ta­vuus on tuos­sa ikä­luo­kas­sa nyt 70,4 % ensim­mäi­sen annok­sen osalta.

Tämän vii­kon aika­na Soi­te lähet­tää teks­ti­vies­tin koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­sis­ta kai­kil­le alu­een asuk­kail­le, jot­ka ovat anta­neet luvan teks­ti­vies­ti­muis­tu­tuk­sen lähet­tä­mi­seen. Vies­tis­sä keho­te­taan hakeu­tu­maan roko­tuk­seen mah­dol­li­sim­man pian, mikä­li ei ole vie­lä saa­nut rokotetta.

Roko­tus­ten pain­opis­te on siir­ret­ty ajan­va­rauk­set­to­miin walk-in-roko­tus­päi­viin, jol­loin roko­tuk­seen voi tul­la itsel­le par­hai­ten sopi­val­la het­kel­lä. Walk-in-päi­vis­sä anne­taan ensim­mäi­siä, toi­sia ja kol­man­sia rokotusannoksia.Walk-in-rokotuksessa on mah­dol­lis­ta aikais­taa tois­ta roko­tusan­nos­ta, mikä­li ensim­mäi­ses­tä roko­tuk­ses­ta on kulu­nut vähin­tään kuusi viikkoa.

Ajan­va­rauk­set­to­mia roko­tus­päi­viä jär­jes­te­tään täl­lä viikolla:

 • ma 18.10. klo 9-15.30 Kokkolan rokotuskeskus (Kaarlelankatu 7). Rokotteet: Pfizer ja Moderna
 • ti 19.10. klo 9-15 Perhonjokilaakson rokotuskeskus (Kirkkotanhua 1, Veteli). Rokote: Pfizer
 • ti 19.10. klo 9-19 Kokkolan rokotuskeskus (Kaarlelankatu 7). Rokotteet: Pfizer ja Moderna
 • ke-pe 20.-22.10. klo 9-15.30 Kokkolan rokotuskeskus (Kaarlelankatu 7). Rokotteet: Pfizer ja Moderna
 • to 21.10. klo 12-16.30 Perho terveysasema (Vanhainkodintie 20). Rokote: Pfizer
 • to 21.10. klo 16-19 Teerijärven terveysasema (Hörbyntie 8). Rokote: Pfizer
 • to 21.10. klo 8.30-15 Kannuksen seurakuntakeskus (Valtakatu 20). Rokote: Pfizer
 • pe 22.10. klo 9-15 Perhonjokilaakson rokotuskeskus (Kirkkotanhua 1, Veteli). Rokote: Pfizer
 • pe 22.10. klo 16-20 K-Citymarket, Kokkola. Rokotteet: Pfizer ja Moderna
 • pe 22.10. klo 8.30-15 Toholammin seurakuntakoti (Lampintie 7). Rokote: Pfizer
 • la 23.10. klo 9-15 Kokkolan rokotuskeskus (Kaarlelankatu 7). Rokotteet: Pfizer ja Moderna

Lisä­tie­toa ja walk-in-päi­vien aika­tau­lut löy­ty­vät Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/

Ajan koro­na­ro­ko­tuk­seen voi edel­leen vara­ta netis­sä https://soite.terveytesi.fi  tai puhe­li­mit­se roko­tus­kes­kuk­sen sih­tee­ril­tä, puh. 040 804 2821 (puhe­lin­ai­ka: ma-pe klo 12–15) tai omas­ta ter­veys­kes­kuk­ses­ta. Aiko­ja koro­na­ro­ko­tuk­siin on hyvin saatavilla.

Mik­si koro­na­ro­ko­te kan­nat­taa ottaa?

 1. Koronavirusrokote antaa tehokkaan suojan koronavirustaudin vakavia muotoja vastaan.
 2. Koronavirusrokote suojaa myös COVID-19-taudin pitkäaikaisseurauksilta, nk. long covidilta, johon liittyy pitkiä aikoja kestävää väsymystä, hengenahdistusta, yskää sekä nivel- ja rintakipuja.
 3. Ottamalla rokotuksen voit suojata paitsi itseäsi, myös muita. Koronarokotus pienentää merkittävästi viruksen erittymistä ja sen leviämistä ihmisestä toiseen.
 4. Itse rokotteeseen liittyy huomattavasti pienemmät riskit kuin koronavirustartuntaan. Linkki: Tietoa koronavirusrokotteesta
 5. Rokotusten myötä voimme siirtyä normaalimpaan elämään ja rajoitusten tarve vähenee. Jokaisella päätöksellä ottaa rokote on merkitystä.
koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media