omaolo.fi Rokotukset
19.07.2021

Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 19.7.2021

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. Vii­mei­sin posi­tii­vi­nen koro­na­vi­rus­tar­tun­ta todet­tiin per­jan­tai­na 16.7.2021. Alu­eel­li­nen 14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus­lu­ku on täl­lä het­kel­lä 5,2 / 100 000. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on hoi­dos­sa yksi koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­nut potilas.

Roko­tuk­set

Väes­tön koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät hyvin Soi­ten alu­eel­la. Väes­tön roko­tuk­set ovat nyt käyn­nis­sä kai­kil­le yli 16-vuo­tiail­le sekä 12–15-vuotiaille ris­ki­ryh­mään 1 ja 2 kuu­lu­vil­le nuo­ril­le.

Soi­ten koro­na­ro­ko­tus­mit­ta­ri on päi­vi­tet­ty. Yhteen­sä Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin yli 12-vuo­ti­aas­ta väes­tös­tä on roko­tet­tu nyt ensim­mäi­sel­lä annok­sel­la 75 %. Toi­sen roko­tusan­nok­sen on saa­nut 35 % alu­een yli 12-vuo­tiais­ta. Koko väes­tön osal­ta on alu­eel­ta roko­tet­tu ensim­mäi­sel­lä annok­sel­la 64 % väestöstä.

Aiko­ja koro­na­ro­ko­tuk­siin on hyvin saa­ta­vil­la ja huo­men­na tiis­tai­na 20.7.2021 ava­taan lisää aiko­ja ajanvarauskalentereihin.

Puhe­lin­ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin auke­aa jäl­leen tiis­tai­na 20.7.2021 klo 12 nume­ros­sa 06 828 7488 ja myös Oma­hoi­don säh­köi­seen ajan­va­rauk­seen avau­tuu lisää aiko­ja tiis­tai­na klo 12.

Lisäk­si Soi­te jär­jes­tää tors­tai­na 22.7.2021 ja per­jan­tai­na 23.7.2021 klo 9–20 ajan­va­rauk­set­to­mat roko­tus­päi­vät Kok­ko­lan roko­tus­pis­teel­lä (van­ha Hal­pa-Hal­lin raken­nus, Kaar­le­lan­ka­tu 7). Ajan­va­rauk­set­to­mien roko­tus­päi­vien aika­na voit tul­la ensim­mäi­seen koro­na­ro­ko­tuk­seen itsel­le par­hai­ten sopi­val­la hetkellä.

Ajan­va­rauk­set­to­mat roko­tus­päi­vät kos­ke­vat vain ensim­mäi­siä roko­tusan­nok­sia. Aika toi­sel­le roko­tean­nok­sel­le anne­taan ensim­mäi­sen roko­tuk­sen yhteydessä. 

Ensi vii­kol­la (viik­ko 30) ajan­va­rauk­set­to­mia roko­tus­päi­viä järjestetään

  • tiistaina 27.7. klo 12.00-15.30 Kruunupyyn rokotuspisteellä (Kruunupyyn terveysasema, Säbråntie 1, 68500 Kruunupyy)
  • tiistaina 27.7. klo 12.00-15.30 Perhonjokilaakson rokotuskeskuksessa (vanha Passelin kiinteistö, Kirkkotanhua 1, 69700 Veteli)
  • torstaina 29.7. kello 12.00-15.30 Kannuksen rokotuspisteellä (seurakuntatalo, Valtakatu 20)

Muu­tok­set Soi­ten toiminnassa

Lis­taus­ta Soi­ten toi­min­ta­muu­tok­sis­ta koro­na­ti­lan­tees­sa on päi­vi­tet­ty syn­ny­tys­osas­ton osal­ta seuraavasti:

  • Vastasyntyneen sisarukset voivat vierailla osastolla vierailuaikana klo 14-15 ja 18-19.

Ajan­ta­sai­nen lis­taus toi­min­ta­muu­tok­sis­ta löy­tyy Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/soiten-toiminta/

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media