omaolo.fi Rokotukset
23.08.2021

Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 23.8.2021

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kak­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa vii­kon­lop­pu­na tie­do­tet­tu­jen tar­tun­to­jen jälkeen.

Koro­na­vi­ruk­sen tilan­ne­ku­van tun­nus­lu­vut on päivitetty:

 • Tartuntojen lukumäärä viimeisen 14 vuorokauden aikana: 59 (viikko sitten 58)
 • Ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana / 100 000 asukasta: 76 (viikko sitten 75)
 • Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa sairaalahoidossa ei ole hoidossa potilaita koronaviruksen takia.
 • Koronavirustesteistä 1,2 % on positiivisia tuloksia. Viime viikolla koronavirusnäytteitä otetiin yhteensä 2331 kappaletta.
 • Tartuntaketjujen jäljitettävyys 78 %
 • Tartuntoja pandemian alusta alkaen diagnosoitu Soiten alueella yhteensä: 575
 • Koronaviruksen epidemiavaihe Keski-Pohjanmaalla: kiihtymisvaihe

Hakeu­dut­han koro­na­tes­tiin lie­vil­lä­kin oireilla!

Hakeu­dut­han koro­na­tes­tiin vii­py­mät­tä myös hyvin lie­vis­sä­kin oireis­sa. Ylei­siä koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­via oirei­ta ovat muun muas­sa kuu­me, kurk­ku­ki­pu, yskä, pään­sär­ky, lihas­ki­vut, haju- tai makuais­tin häi­riöt ja väsy­mys. Koro­na­tes­ti voi näyt­tää posi­tii­vis­ta, vaik­ka vain yksi tai kak­si oireis­ta täyttyy.

Hakeu­dut­han koro­na­tes­tiin myös sii­nä tapauk­ses­sa, että olet jo saa­nut koro­na­ro­kot­teen. Roko­te antaa suo­jan koro­na­vi­ruk­sen vaka­val­ta tau­ti­muo­dol­ta, mut­ta roko­tet­tu voi sil­ti sai­ras­tua koro­naan ja edel­leen tar­tut­taa muita.

Ajan koro­na­tes­tiin voi vara­ta käte­väs­ti Omaolo-pal­ve­lus­ta netin kaut­ta tai Soi­ten koro­na­neu­von­ta­nu­me­ros­ta 06 828 7499 / las­ten päi­vys­tyk­ses­tä puh. 06 826 4444.

Roko­tuk­set — mah­dol­li­suus aikais­taa 2. roko­tusan­nos­ta walk-in-päivissä

Väes­tön koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät hyvin Soi­ten alu­eel­la. Väes­tön roko­tuk­set ovat käyn­nis­sä kai­kil­le yli 12-vuo­tiail­le Soi­ten alu­een asukkaille.

Tähän men­nes­sä uusim­mas­ta koh­de­ryh­mäs­tä, alu­een 12–15-vuotiaista, on roko­tet­tu 45,3 %. Soi­te jal­kau­tuu lähiai­koi­na alu­een kou­luil­le ja oppi­lai­tok­siin rokot­ta­maan nuo­ria. Kou­lut tie­dot­ta­vat oppi­lai­ta ja van­hem­pia ajan­koh­dis­ta tar­kem­min. Nuo­ret voi­vat toki hakeu­tua roko­tet­ta­vak­si myös ylei­siin ajan­va­rauk­set­to­miin walk-in-päiviin.

Voit seu­ra­ta roko­tus­ten ete­ne­mis­tä Soi­ten koro­na­ro­ko­tus­mit­ta­ris­ta, joka päi­vit­tyy maanantaisin.

Aiko­ja koro­na­ro­ko­tuk­siin on hyvin saa­ta­vil­la. Ajan voi vara­ta säh­köi­ses­ti tai puhe­li­mit­se, mut­ta jat­kos­sa roko­tus­ten pain­opis­te siir­tyy ajan­va­rauk­set­to­miin walk-in-rokotuspäiviin.

 • Puhelinajanvaraus kaikille ikäryhmille: 06 828 7488 avoinna ti 24.8. klo 12-15. Tämä on viimeinen tiistai, jolloin puhelinajanvaraus on avoinna tässä numerossa. Jatkossa rokotukset keskitetään ajanvarauksettomiin walk-in-rokotuspäiviin. Halutessaan ajan voi edelleen varata rokotuskeskuksen sihteeriltä puh. 040 804 2821 ma, ke, to ja pe klo 8–15 sekä ti klo 8–12 tai omasta terveyskeskuksesta.
 • Sähköinen ajanvaraus netissä: https://soite.terveytesi.fi on avoinna 24/7.
  • Päivät, jolloin on vapaita aikoja tarjolla näkyvät nettikalenterissa vihreällä.

Soi­te jär­jes­tää ajan­va­rauk­set­to­mia walk-in-roko­tus­päi­viä, jol­loin koro­na­ro­ko­tuk­seen voi tul­la itsel­le par­hai­ten sopi­val­la het­kel­lä. Walk-in-päi­vis­sä anne­taan sekä ensim­mäi­siä että toi­sia roko­tusan­nok­sia. Walk-in-roko­tuk­ses­sa on mah­dol­lis­ta aikais­taa tois­ta roko­tusan­nos­ta, mikä­li ensim­mäi­ses­tä roko­tuk­ses­ta on kulu­nut vähin­tään kah­dek­san viik­koa.

THL:n lin­jauk­sen mukaan mRNA-roko­tus­sar­jat (Pfizer ja Moder­na) suo­si­tel­laan ensi­si­jai­ses­ti toteu­tet­ta­van käyt­täen samaa roko­te­val­mis­tet­ta. Mikä­li haluat aikais­taa 2. roko­tusan­nos­ta­si ajan­va­rauk­set­to­man walk-in-päi­vän yhtey­des­sä, tar­kis­ta onko samaa roko­tet­ta saa­ta­vil­la kysei­se­nä päi­vä­nä. Walk-in-päi­vi­nä saa­ta­vil­la ole­vat rokot­teet näky­vät roko­tus­päi­vän tiedoissa.

Ajan­va­rauk­set­to­mia roko­tus­päi­viä järjestetään:

 • ti 24.8. klo 13-17 Teerijärven terveysasema (Hörbyntie 8). Rokote: Pfizer.
 • pe 27.8. klo 14-16 Kruunupyyn terveysasema (Säbråntie 1, 68500 Kruunupyy). Rokote: Pfizer.
 • la 28.8. klo 9-15 Kokkolan rokotuskeskus (vanha Halpa-Hallin rakennus, Kaarlelankatu 7). Rokotteet: Pfizer.
 • ke 1.9. klo 12-19 Perhon terveysasema (Vanhainkodintie 20). Rokote: Pfizer.
 • ke 1.9. klo 9-15 Kokkolan rokotuskeskus (vanha Halpa-Hallin rakennus, Kaarlelankatu 7). Rokotteet: Pfizer ja Moderna
 • ke 1.9. klo 12-18 Perhon terveysasema (Vanhainkodintie 20). Rokote: Pfizer.
 • pe 3.9. klo 9-15.30 Perhonjokilaakson rokotuskeskus (liikekeskus Passeli, Kirkkotanhua 1, Veteli). Rokotteet: Pfizer ja Moderna.
 • la 4.9. klo 9-15 Kokkolan rokotuskeskus (vanha Halpa-Hallin rakennus, Kaarlelankatu 7). Rokotteet: Pfizer
 • ke 8.9. klo 9-15.30 Perhonjokilaakson rokotuskeskus (liikekeskus Passeli, Kirkkotanhua 1, Veteli). Rokotteet: Pfizer ja Moderna.

Mik­si koro­na­ro­ko­te kan­nat­taa ottaa?

 1. Koronavirusrokote antaa tehokkaan suojan koronavirustaudin vakavia muotoja vastaan.
 2. Koronavirusrokote suojaa myös COVID-19-taudin pitkäaikaisseurauksilta, nk. long covidilta, johon liittyy pitkiä aikoja kestävää väsymystä, hengenahdistusta, yskää sekä nivel- ja rintakipuja.
 3. Ottamalla rokotuksen voit suojata paitsi itseäsi, myös muita. Koronarokotus pienentää merkittävästi viruksen erittymistä ja sen leviämistä ihmisestä toiseen.
 4. Itse rokotteeseen liittyy huomattavasti pienemmät riskit kuin koronavirustartuntaan. Linkki: Tietoa koronavirusrokotteesta
 5. Rokotusten myötä voimme siirtyä normaalimpaan elämään ja rajoitusten tarve vähenee. Jokaisella päätöksellä ottaa rokote on merkitystä.
koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media