omaolo.fi Rokotukset
30.08.2021

Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 30.8.2021

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja vii­kon­lop­pu­na tie­do­tet­tu­jen tar­tun­to­jen jälkeen.

Koro­na­vi­ruk­sen tilan­ne­ku­van tun­nus­lu­vut on päivitetty:

 • Tartuntojen lukumäärä viimeisen 14 vuorokauden aikana: 45 (viikko sitten 59)
 • Ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana / 100 000 asukasta: 58 (viikko sitten 76)
 • Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa ei ole hoidossa potilaita koronaviruksen takia.
 • Koronavirustesteistä 0,7 % on positiivisia tuloksia. Viime viikolla koronavirusnäytteitä otetiin yhteensä 2870 kappaletta.
 • Tartuntaketjujen jäljitettävyys 80 %
 • Tartuntoja pandemian alusta alkaen diagnosoitu Soiten alueella yhteensä: 595
 • Koronaviruksen epidemiavaihe Keski-Pohjanmaalla: kiihtymisvaihe

Hakeu­dut­han koro­na­tes­tiin lie­vil­lä­kin oireilla!

Hakeu­dut­han koro­na­tes­tiin vii­py­mät­tä myös hyvin lie­vis­sä­kin oireis­sa. Ylei­siä koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­via oirei­ta ovat muun muas­sa kuu­me, kurk­ku­ki­pu, yskä, pään­sär­ky, lihas­ki­vut, haju- tai makuais­tin häi­riöt ja väsy­mys. Koro­na­tes­ti voi näyt­tää posi­tii­vis­ta, vaik­ka vain yksi tai kak­si oireis­ta täyttyy.

Hakeu­dut­han koro­na­tes­tiin myös sii­nä tapauk­ses­sa, että olet jo saa­nut koro­na­ro­kot­teen. Roko­te antaa suo­jan koro­na­vi­ruk­sen vaka­val­ta tau­ti­muo­dol­ta, mut­ta roko­tet­tu voi sil­ti sai­ras­tua koro­naan ja edel­leen tar­tut­taa muita.

Ajan koro­na­tes­tiin voi vara­ta käte­väs­ti Omaolo-pal­ve­lus­ta netin kaut­ta tai Soi­ten koro­na­neu­von­ta­nu­me­ros­ta 06 828 7499 / las­ten päi­vys­tyk­ses­tä puh. 06 826 4444.

Roko­tuk­set

Väes­tön koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät hyvin Soi­ten alu­eel­la. Väes­tön roko­tuk­set ovat käyn­nis­sä kai­kil­le yli 12-vuo­tiail­le Soi­ten alu­een asukkaille.

Yhteen­sä Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin yli 12-vuo­ti­aas­ta väes­tös­tä on roko­tet­tu nyt ensim­mäi­sel­lä annok­sel­la 82,6 %.Toi­sen roko­tusan­nok­sen on saa­nut 61 % alu­een yli 12-vuo­tiais­ta. Koko väes­tön osal­ta on alu­eel­ta roko­tet­tu ensim­mäi­sel­lä annok­sel­la 70,6 % väes­tös­tä ja toi­sel­la annok­sel­la 50,6 %. Voit seu­ra­ta roko­tus­ten ete­ne­mis­tä Soi­ten koro­na­ro­ko­tus­mit­ta­ris­ta, joka päi­vit­tyy maanantaisin.

Aiko­ja koro­na­ro­ko­tuk­siin on hyvin saa­ta­vil­la. Roko­tus­ten pain­opis­te on siir­ret­ty ajan­va­rauk­set­to­miin walk-in-roko­tus­päi­viin, jol­loin roko­tuk­seen voi tul­la itsel­le par­hai­ten sopi­val­la hetkellä.

Walk-in-päi­vis­sä anne­taan sekä ensim­mäi­siä että toi­sia roko­tusan­nok­sia. Walk-in-roko­tuk­ses­sa on mah­dol­lis­ta aikais­taa tois­ta roko­tusan­nos­ta, mikä­li ensim­mäi­ses­tä roko­tuk­ses­ta on kulu­nut vähin­tään kah­dek­san viik­koa.

THL:n lin­jauk­sen mukaan mRNA-roko­tus­sar­jat (Pfizer ja Moder­na) suo­si­tel­laan ensi­si­jai­ses­ti toteu­tet­ta­van käyt­täen samaa roko­te­val­mis­tet­ta. Mikä­li haluat aikais­taa 2. roko­tusan­nos­ta­si ajan­va­rauk­set­to­man walk-in-päi­vän yhtey­des­sä, tar­kis­ta onko samaa roko­tet­ta saa­ta­vil­la kysei­se­nä päi­vä­nä. Walk-in-päi­vi­nä saa­ta­vil­la ole­vat rokot­teet näky­vät roko­tus­päi­vän tiedoissa.

Ajan­va­rauk­set­to­mia roko­tus­päi­viä järjestetään:

 • ti 31.8. klo 12-16 Kruunupyyn terveysasema (Säbrontie 1). Rokote: Pfizer
 • ke 1.9. klo 12-19 Perhon terveysasema (Vanhainkodintie 20). Rokote: Pfizer
 • ke 1.9. klo 9-15 Kokkolan rokotuskeskus (vanha Halpa-Hallin rakennus, Kaarlelankatu 7). Rokotteet: Pfizer ja Moderna
 • to 2.9. klo 13-16 Teerijärven terveysasema (Hörbyntie 8). Rokote: Pfizer
 • to 2.9. klo 12-15 Kannus seurakuntakeskus (Valtakatu 20). Rokote: Pfizer
 • to-la 2.-4.9. klo 9-15 Kokkolan rokotuskeskus (vanha Halpa-Hallin rakennus, Kaarlelankatu 7). Rokote: Pfizer
 • pe 3.9. klo 9-15.30 Perhonjokilaakson rokotuskeskus (liikekeskus Passeli, Kirkkotanhua 1, Veteli). Rokotteet: Pfizer ja Moderna
 • pe 3.9. klo 12-15 Toholampi Seurakuntakoti (Lampintie 7). Rokote: Pfizer
 • ti 7.9. klo 15-19 Teerijärven terveysasema (Hörbyntie 8). Rokote: Pfizer
 • ke 8.9. klo 9-15.30 Perhonjokilaakson rokotuskeskus (liikekeskus Passeli, Kirkkotanhua 1, Veteli). Rokotteet: Pfizer ja Moderna.
 • to 9.9. klo 13-16.30 Teerijärven terveysasema (Hörbyntie 8). Rokote: Pfizer
 • to 9.9. klo 12-15 Kannus seurakuntakeskus (Valtakatu 20). Rokote: Pfizer
 • to 9.9 klo 12-15 Toholampi Seurakuntakoti (Lampintie 7). Rokote: Pfizer

Ajan­va­raus puhe­li­mit­se tai netissä 

Ajan koro­na­ro­ko­tuk­seen voi vara­ta myös säh­köi­ses­ti tai puhelimitse.

 • Sähköinen ajanvaraus netissä: https://soite.terveytesi.fi on avoinna 24/7.
  • Päivät, jolloin on vapaita aikoja tarjolla näkyvät nettikalenterissa vihreällä.
 • Puhelinajanvaraus rokotuskeskuksen sihteeriltä, puh. 040 804 2821. Puhelinaika: ma-pe klo 12–15 tai omasta terveyskeskuksesta.

Mik­si koro­na­ro­ko­te kan­nat­taa ottaa?

 1. Koronavirusrokote antaa tehokkaan suojan koronavirustaudin vakavia muotoja vastaan.
 2. Koronavirusrokote suojaa myös COVID-19-taudin pitkäaikaisseurauksilta, nk. long covidilta, johon liittyy pitkiä aikoja kestävää väsymystä, hengenahdistusta, yskää sekä nivel- ja rintakipuja.
 3. Ottamalla rokotuksen voit suojata paitsi itseäsi, myös muita. Koronarokotus pienentää merkittävästi viruksen erittymistä ja sen leviämistä ihmisestä toiseen.
 4. Itse rokotteeseen liittyy huomattavasti pienemmät riskit kuin koronavirustartuntaan. Linkki: Tietoa koronavirusrokotteesta
 5. Rokotusten myötä voimme siirtyä normaalimpaan elämään ja rajoitusten tarve vähenee. Jokaisella päätöksellä ottaa rokote on merkitystä.
koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media