omaolo.fi Rokotukset
09.07.2021

Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 9.7.2021 — Soi­ten alu­eel­la yksi uusi koronavirustartunta

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta per­jan­tai­na 9.7.2021. Tar­tun­ta on peräi­sin Soi­ten alu­een ulko­puo­lel­ta. Mah­dol­li­sia altis­tu­nei­ta hen­ki­löi­tä sel­vi­te­tään par­hail­laan. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on hoi­dos­sa yksi koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­nut potilas.

Kes­ki-Poh­jan­maa jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian perus­ta­sol­la. Pidäm­me­hän yllä alu­een erin­omais­ta koro­na­vi­rus­ti­lan­net­ta nou­dat­ta­mal­la hygie­nia­suo­si­tuk­sia, alu­eel­li­sia suo­si­tuk­sia sekä hakeu­tu­mal­la koro­na­vi­rus­tes­tauk­seen hyvin lie­vis­sä­kin koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­vis­sa oireis­sa. Myös koro­na­ro­kot­teen jo saa­nei­den tulee hakeu­tua tes­tauk­seen, mikä­li oirei­ta ilme­nee. Koro­na­ro­kot­teet estä­vät hyvin virusin­fek­tio­ta ja viruk­sen erit­ty­mis­tä sekä tart­tu­mis­ta ihmi­ses­tä toi­seen, mut­ta koro­na­ro­ko­tus ei kui­ten­kaan täy­sin pois­ta tar­tun­nan saa­mi­sen ja tar­tut­ta­mi­sen ris­kiä. Eli roko­tet­tu­na­kin voit mah­dol­li­ses­ti tar­tut­taa mui­ta. Koro­na­vi­rus­ro­ko­te tar­jo­aa suo­jaa eri­tyi­ses­ti koro­na­vi­ruk­sen vaka­via tau­ti­muo­to­ja vas­taan. Kaik­ki alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­ti­lan­teen mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koronasivustolla

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media