omaolo.fi Rokotukset
09.08.2021

Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 9.8.2021 – 3 uut­ta tartuntaa

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kol­me uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa vii­kon­lop­pu­na tie­do­tet­tu­jen tar­tun­to­jen lisäk­si. Tar­tun­ta­ket­ju­ja sel­vi­te­tään ja altis­tu­nei­ta kar­toi­te­taan parhaillaan.

Vali­tet­ta­vas­ti Soi­ten tar­tun­nan­jäl­ji­tys on ruuh­kau­tu­nut, mikä aiheut­taa vii­vei­tä altis­tu­nei­den kon­tak­toin­tiin. Mikä­li olet altis­tu­nut koro­na­vi­ruk­sel­le lähi­kon­tak­tis­sa (olet esim. saa­nut tie­don, että lähi­pii­ris­sä­si on koro­na­vi­rus­tar­tun­ta), pyy­däm­me, että aset­tau­dut omaeh­toi­seen karan­tee­niin ja väl­tät sosi­aa­li­sia kon­tak­te­ja, kun­nes Soi­ten infek­tioi­den tor­jun­tayk­sik­kö ottaa sinuun yhteyttä.

Mah­dol­lis­ten altis­tus­ti­lan­tei­den lis­taus­ta on päi­vi­tet­ty seuraavasti:

 • 4-6.8.2021 klo 12-15 Kokkolan autohuolto
 • 4-5.8.2021 klo 11.30-12.30 Cafe Eden
 • 5.8.2021 klo 16.15-18.00 Uintikeskus Vesiveijari
 • 6.8.2021 klo 21.00-21.30 McDonald’s Kokkola
 • 7.8.2021 klo 17.30-18.30 Ravintola Wanha Elba
 • 8.8.2021 klo 17-18 Prisma Kokkola

Pyy­däm­me mah­dol­li­ses­sa altis­tu­mis­pai­kas­sa vie­rail­lei­ta seu­raa­maan oirei­ta ja hakeu­tu­maan her­käs­ti koro­na­vi­rus­tes­tiin. Mikä­li sinul­la ei ole oirei­ta vaik­ka olet ollut mah­dol­li­ses­sa altis­tu­mis­pai­kas­sa, sinun ei tar­vit­se ottaa yhteyt­tä Soi­teen puhe­li­mit­se. Riit­tää, että nou­da­tat koro­na­suo­si­tuk­sia eli vähen­nät lähi­kon­tak­tien mää­rän mini­miin ja väl­tät tar­peet­to­mia kokoon­tu­mi­sia, huo­leh­dit huo­lel­li­ses­ta kas­vo­mas­kin käy­tös­tä, 2 met­rin tur­va­vä­leis­tä sekä käsi­hy­gie­nias­ta. Mikä­li lie­viä­kään oirei­ta ilme­nee, tulee vara­ta aika koronatestiin.

Koro­na­vi­ruk­sen tilan­ne­ku­van tun­nus­lu­vut on päivitetty:

 • Tartuntojen lukumäärä viimeisen 14 vuorokauden aikana: 33
 • Ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana / 100 000 asukasta: 42,6
 • Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on sairaalahoidossa kaksi koronavirustartunnan saanutta potilasta.
 • Koronavirustesteistä 1,4 % on positiivisia tuloksia.
 • Tartuntoja pandemian alusta alkaen diagnosoitu Soiten alueella yhteensä: 520
 • Koronaviruksen epidemiavaihe Keski-Pohjanmaalla: perustaso

Hakeu­dut­han koro­na­tes­tiin lie­vil­lä­kin oireilla!

Koro­na­vi­rus­ta esiin­tyy nyt laa­jas­ti Soi­ten alu­eel­la. Hakeu­dut­han koro­na­tes­tiin vii­py­mät­tä myös hyvin lie­vis­sä­kin oireis­sa. Ylei­siä koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­via oirei­ta ovat muun muas­sa kuu­me, kurk­ku­ki­pu, yskä, pään­sär­ky, lihas­ki­vut, haju- tai makuais­tin häi­riöt ja väsy­mys. Koro­na­tes­ti voi näyt­tää posi­tii­vis­ta, vaik­ka vain yksi tai kak­si oireis­ta täyttyy.

Hakeu­dut­han koro­na­tes­tiin myös sii­nä tapauk­ses­sa, että olet jo saa­nut koro­na­ro­kot­teen. Roko­te antaa suo­jan koro­na­vi­ruk­sen vaka­val­ta tau­ti­muo­dol­ta, mut­ta roko­tet­tu voi sil­ti sai­ras­tua koro­naan ja edel­leen tar­tut­taa muita.

Ajan koro­na­tes­tiin voi vara­ta käte­väs­ti Omaolo-pal­ve­lus­ta netin kaut­ta tai Soi­ten koro­na­neu­von­ta­nu­me­ros­ta 06 828 7499 / las­ten päi­vys­tyk­ses­tä puh. 06 826 4444.

Estä koro­na­vi­ruk­sen leviäminen

 • Jos saat oireita, pysy kotona ja hakeudu testiin ajoissa ja lievissäkin oireissa
 • Käytä maskia – Soiten alueella on voimassa vahva maskisuositus
 • Pese kätesi tai käytä käsidesiä ahkerasti
 • Yski hihaan tai nenäliinaan
 • Lataa ja käytä Koronavilkkua
 • Kun vuorosi tulee, ota koronarokote

Vas­tuu ter­vey­des­täm­me on minul­la ja sinulla!

Roko­tuk­set

Väes­tön koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät hyvin Soi­ten alu­eel­la. Väes­tön roko­tuk­set ovat käyn­nis­sä kai­kil­le yli 12-vuo­tiail­le Soi­ten alu­een asukkaille.

Soi­ten koro­na­ro­ko­tus­mit­ta­ri on päi­vi­tet­ty. Yhteen­sä Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin yli 12-vuo­ti­aas­ta väes­tös­tä on roko­tet­tu nyt ensim­mäi­sel­lä annok­sel­la 78 %.Toi­sen roko­tusan­nok­sen on saa­nut 45 % alu­een yli 12-vuo­tiais­ta. Koko väes­tön osal­ta on alu­eel­ta roko­tet­tu ensim­mäi­sel­lä annok­sel­la 67 % väestöstä.

Aiko­ja koro­na­ro­ko­tuk­siin on hyvin saa­ta­vil­la. Ajan voi vara­ta säh­köi­ses­ti tai puhelimitse.

 • Sähköinen ajanvaraus netissä: https://soite.terveytesi.fi on avoinna 24/7.
  • Päivät, jolloin on vapaita aikoja tarjolla näkyvät nettikalenterissa vihreällä.
 • Puhelinajanvaraus kaikille ikäryhmille: 06 828 7488 avoinna tiistaisin klo 12-15
 • Puhelinajanvaraus 12-15-vuotiaille: 06 828 7488 avoinna ma 9.8. ja 16.8. klo 15-20.

Lisäk­si Soi­te jär­jes­tää ajan­va­rauk­set­to­mia roko­tus­päi­viä, jol­loin ensim­mäi­seen koro­na­ro­ko­tuk­seen voi tul­la itsel­le par­hai­ten sopi­val­la hetkellä.

Ajan­va­rauk­set­to­mia roko­tus­päi­viä järjestetään:

 • tiistaina 10.8.2021 Klo: 12.00 -15:30 Perhonjokilaakson rokotuskeskus (Passeli)
 • torstaina 12.8. klo 9-15 Kokkolan rokotuspiste (vanha Halpa-Hallin rakennus, Kaarlelankatu 7)
 • torstaina 12.8.2021 klo: 12.00 - 15.30 Kannuksen seurakuntakoti (Valtakatu 20, Kannus)
 • torstaina 12.8.2021 klo: 12.00 -15.30 Kruunupyyn terveyskeskus (Säbråntie 1, 68500 Kruunupyy)

Ajan­va­rauk­set­to­mat roko­tus­päi­vät kos­ke­vat vain ensim­mäi­siä roko­tusan­nok­sia. Aika toi­sel­le roko­tean­nok­sel­le anne­taan ensim­mäi­sen roko­tuk­sen yhteydessä.

Mik­si koro­na­ro­ko­te kan­nat­taa ottaa?

 1. Koronavirusrokote antaa tehokkaan suojan koronavirustaudin vakavia muotoja vastaan.
 2. Koronavirusrokote suojaa myös COVID-19-taudin pitkäaikaisseurauksilta, nk. long covidilta, johon liittyy pitkiä aikoja kestävää väsymystä, hengenahdistusta, yskää sekä nivel- ja rintakipuja.
 3. Ottamalla rokotuksen voit suojata paitsi itseäsi, myös muita. Koronarokotus pienentää merkittävästi viruksen erittymistä ja sen leviämistä ihmisestä toiseen.
 4. Itse rokotteeseen liittyy huomattavasti pienemmät riskit kuin koronavirustartuntaan. Linkki: Tietoa koronavirusrokotteesta
 5. Rokotusten myötä voimme siirtyä normaalimpaan elämään ja rajoitusten tarve vähenee. Jokaisella päätöksellä ottaa rokote on merkitystä.
koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media