omaolo.fi Rokotukset
04.10.2021

Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te — koro­na­ti­lan­ne edel­leen huo­les­tut­ta­va Soi­ten alueella

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Koro­na­ti­lan­ne on edel­leen huo­les­tut­ta­va Soi­ten alu­eel­la. Vii­me vii­kon (vko 39) aika­na Soi­ten alu­eel­la todet­tiin yhteen­sä 41 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Suu­rin osa tar­tun­nan saa­neis­ta oli rokot­ta­mat­to­mia tai yhden roko­tean­nok­sen saa­nei­ta. Koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja esiin­tyy pää­osin nuo­ril­la: eni­ten 10–19-vuotiaiden ikä­ryh­mäs­sä. Vii­me vii­kol­la koro­na­tes­te­jä otet­tiin yhteen­sä 1114 kap­pa­let­ta ja posi­tii­vis­ten koro­na­tes­tien mää­rä on 3,7 prosenttia.

Koro­na­vi­ruk­sen tilan­ne­ku­van tun­nus­lu­vut on päivitetty:

 • Tartuntoja viime viikolla: 41 (viikko sitten 23)
 • Sairaalahoidossa: 2 koronaviruspotilasta
 • Tartuntojen lukumäärä viimeisen 14 vuorokauden aikana: 64 (viikko sitten 61)
 • Ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana / 100 000 asukasta: 83 (viikko sitten 79)
 • Koronavirustesteistä 3,7 % on positiivisia tuloksia (viikko sitten 1,9 %)
 • Tartuntaketjujen jäljitettävyys 80 %

Mah­dol­lis­ten altis­tus­ti­lan­tei­den lis­taus­ta on päi­vi­tet­ty! Koro­na­vi­ruk­sel­le on voi­nut altis­tua seu­raa­vis­sa paikoissa:

 • ma 27.9. SC ROK kuntosali klo 14-15 (ns. vanha puoli)
 • pe 1.10. SC ROK kuntosali klo 14-16 (ns. vanha puoli)

Lis­taus kai­kis­ta mah­dol­li­sis­ta altis­tu­mis­pai­kois­ta Soi­ten alu­eel­la: https://korona.soite.fi/altistumispaikat/

Muis­tu­tam­me, että alu­eel­li­nen vah­va kas­vo­mas­ki­suo­si­tus on edel­leen voi­mas­sa Soi­ten alu­eel­la, kos­ka tar­tun­nat ovat kas­vus­sa ja tar­tun­to­ja esiin­tyy pää­asias­sa nuo­ril­la vie­lä rokot­ta­mat­to­mil­la tai vajaan roko­tus­sar­jan omaa­vil­la. Kas­vo­mas­kit hil­lit­se­vät tar­tun­to­jen leviä­mis­tä mm. kou­luis­sa ja oppilaitoksissa.

Roko­tuk­set

Väes­tön koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät Soi­ten alu­eel­la. Väes­tön roko­tuk­set ovat käyn­nis­sä kai­kil­le yli 12-vuo­tiail­le Soi­ten alu­een asuk­kail­le. Soi­ten alu­eel­la on pis­tet­ty yhteen­sä jo yli 100 000 koronarokotetta!

Soi­ten koro­na­ro­ko­tus­mit­ta­ri on päi­vi­tet­ty! Yhteen­sä Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin yli 12-vuo­ti­aas­ta väes­tös­tä on roko­tet­tu nyt ensim­mäi­sel­lä annok­sel­la 85 %. Toi­sen roko­tusan­nok­sen on saa­nut 75,6 % alu­een yli 12-vuo­tiais­ta. Koko väes­tön osal­ta on alu­eel­ta roko­tet­tu ensim­mäi­sel­lä annok­sel­la 72,7 % väes­tös­tä ja toi­sel­la annok­sel­la 62,5 %.

Aiko­ja koro­na­ro­ko­tuk­siin on hyvin saa­ta­vil­la. Roko­tus­ten pain­opis­te on siir­ret­ty ajan­va­rauk­set­to­miin walk-in-roko­tus­päi­viin, jol­loin roko­tuk­seen voi tul­la itsel­le par­hai­ten sopi­val­la hetkellä.

Walk-in-päi­vis­sä anne­taan ensim­mäi­siä, toi­sia ja kol­man­sia roko­tusan­nok­sia. Walk-in-roko­tuk­ses­sa on mah­dol­lis­ta aikais­taa tois­ta roko­tusan­nos­ta, mikä­li ensim­mäi­ses­tä roko­tuk­ses­ta on kulu­nut vähin­tään kuusi viik­koa.

Ajan­va­rauk­set­to­mia roko­tus­päi­viä jär­jes­te­tään täl­lä viikolla:

 • ma 4.10. klo 9-15.30 Kokkolan rokotuskeskus (Kaarlelankatu 7). Rokotteet: Pfizer ja Moderna
 • ti 5.10. klo 9-17 Kokkolan rokotuskeskus (Kaarlelankatu 7). Rokotteet: Pfizer ja Moderna
 • ke 6.10. klo 9-15.30 Perhonjokilaakson rokotuskeskus (Kirkkotanhua 1, Veteli). Rokote: Pfizer
 • ke-to 6.-7.10. klo 9-15.30 Kokkolan rokotuskeskus (Kaarlelankatu 7). Rokotteet: Pfizer ja Moderna
 • to 7.10. klo 8.30-15 Kannuksen seurakuntakeskus (Valtakatu 20). Rokote: Pfizer
 • to 7.10. klo 12-15.30 Perho terveysasema (Vanhainkodintie 20). Rokote: Pfizer
 • to 7.10. klo 13-16 Kruunupyyn terveysasema (Säbråntie 1). Rokote: Pfizer
 • pe 8.10. klo 9-19 Kokkolan rokotuskeskus (Kaarlelankatu 7). Rokotteet: Pfizer ja Moderna
 • pe 8.10. klo 8.30-15 Toholammin seurakuntakoti (Lampintie 7). Rokote: Pfizer
 • la 9.10. klo 8.30-18.45 Kannuksen terveyskeskus (Lopotinkatu 2). Rokote: Pfizer
 • la 9.10. klo 9-13 K-Citymarket, Kokkola. Rokotteet: Pfizer ja Moderna
 • la 9.10. klo 9-18 Perhonjokilaakson rokotuskeskus (Kirkkotanhua 1, Veteli). Rokote: Pfizer
 • la 9.10. klo 14-18 Prisma, Kokkola. Rokotteet: Pfizer ja Moderna

THL:n lin­jauk­sen mukaan mRNA-roko­tus­sar­jat (Pfizer ja Moder­na) suo­si­tel­laan ensi­si­jai­ses­ti toteu­tet­ta­van käyt­täen samaa roko­te­val­mis­tet­ta. Mikä­li haluat aikais­taa 2. roko­tusan­nos­ta­si ajan­va­rauk­set­to­man walk-in-päi­vän yhtey­des­sä, tar­kis­ta onko samaa roko­tet­ta saa­ta­vil­la kysei­se­nä päi­vä­nä. Walk-in-päi­vi­nä saa­ta­vil­la ole­vat rokot­teet näky­vät roko­tus­päi­vän tiedoissa.

Lisä­tie­toa ja walk-in-päi­vien aika­tau­lut löy­ty­vät Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/

Ajan koro­na­ro­ko­tuk­seen voi edel­leen vara­ta netis­sä https://soite.terveytesi.fi  tai puhe­li­mit­se roko­tus­kes­kuk­sen sih­tee­ril­tä, puh. 040 804 2821 (puhe­lin­ai­ka: ma-pe klo 12–15) tai omas­ta terveyskeskuksesta.

Mik­si koro­na­ro­ko­te kan­nat­taa ottaa?

 1. Koronavirusrokote antaa tehokkaan suojan koronavirustaudin vakavia muotoja vastaan.
 2. Koronavirusrokote suojaa myös COVID-19-taudin pitkäaikaisseurauksilta, nk. long covidilta, johon liittyy pitkiä aikoja kestävää väsymystä, hengenahdistusta, yskää sekä nivel- ja rintakipuja.
 3. Ottamalla rokotuksen voit suojata paitsi itseäsi, myös muita. Koronarokotus pienentää merkittävästi viruksen erittymistä ja sen leviämistä ihmisestä toiseen.
 4. Itse rokotteeseen liittyy huomattavasti pienemmät riskit kuin koronavirustartuntaan. Linkki: Tietoa koronavirusrokotteesta
 5. Rokotusten myötä voimme siirtyä normaalimpaan elämään ja rajoitusten tarve vähenee. Jokaisella päätöksellä ottaa rokote on merkitystä.
koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media