omaolo.fi Rokotukset
01.04.2021

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 1.4.2021

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu jat­kos­sa tors­tai­sin sekä tar­vit­taes­sa. Tie­do­tam­me tilan­ne­ku­vas­ta jat­kos­sa­kin myös maa­nan­tai­sin. Varau­tu­mi­nen on suun­ni­tel­mien mukaista.

Tilan­ne­ku­va

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu vii­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­ta­ket­jut ovat sel­vil­lä ja lähi­pii­rin altis­tu­neet on kartoitettu.

Koro­na­vi­rus­tar­tun­nois­ta nel­jä liit­tyy samaan illan­viet­toon. Tähän ket­juun liit­ty­vät myös eilen ilmoi­te­tut kol­me posi­tii­vis­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Kaik­ki­aan karan­tee­niin on ase­tet­tu 78 ihmistä.

Soi­ten infek­tio­y­li­lää­kä­ri pai­not­taa voi­mak­kaas­ti, että lähi­kon­tak­te­ja tulee vähen­tää, jot­ta alu­een koro­na­ti­lan­ne ei pahe­ne ja voim­me edel­leen jat­kaa koro­na­vi­ruk­sen perustasolla.

Yhteen­sä Soi­ten alu­eel­la on todet­tu 14 vuo­ro­kau­den aika­na 15 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja koro­na­vi­ruk­sen 14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus on täl­lä het­kel­lä 19 / 100 000 asu­kas­ta.  Koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja pan­de­mian alus­ta alkaen diag­no­soi­tu Soi­ten alu­eel­la yhteen­sä 253. Kaik­ki vii­me aikai­set tar­tun­ta­läh­teet on jäl­ji­tet­ty. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on hoi­dos­sa yksi koronaviruspotilas.

Lisäk­si tie­do­tam­me mah­dol­li­sis­ta altistustilanteista:

  • Harjun Leipomo (Kokkolan Prisma) ma 29.3.2021 klo 9.00-9.30
  • Lounasravintola Pata’s (Kokkola) ma 29.3.2021 klo 11.30-12.30
  • Kokkolan urheilutalon kuntosali ma 29.3.2021 klo 21-22

Pyy­däm­me yllä mai­ni­tuis­sa pai­kois­sa vie­rail­lei­ta seu­raa­maan oirei­ta ja hakeu­tu­maan her­käs­ti koronavirustestiin.

Hakeu­du koro­na­vi­rus­tes­tauk­seen heti lie­vil­lä­kin oireilla:

  • Sähköisesti täyttämällä koronaoirearvio osoitteessa: https://www.omaolo.fi/
  • Soittamalla Soiten koronaneuvontanumeroon: 06 828 7499 (avoinna ark. klo 8–17 ja viikonloppuisin klo 8–16). Lapset (alle 16-vuotiaat sairastuneet): Soiten lasten päivystys 06 826 4444 (avoinna ympäri vuorokauden 24/7). Jos terveydentilasi vaatii päivystyksellistä hoitoa, soita Soiten päivystysapunumeroon 116 117.
koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media