omaolo.fi Rokotukset
12.11.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 12.11.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu maa­nan­tai­sin ja tors­tai­sin sekä tar­vit­taes­sa ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Varau­tu­mi­nen on suun­ni­tel­mien mukaista.

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kol­me uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­ta­ket­ju alkaa olla sel­vil­lä, mut­ta sel­vi­tys­työ­tä jat­ke­taan edel­leen. Tar­tun­nat ovat aiheut­ta­neet jouk­koal­tis­tu­mi­sen per­he­ta­pah­tu­mas­sa. Altis­tu­nei­ta hen­ki­löi­tä on noin 20.

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä muis­tut­taa koro­naoh­jei­den nou­dat­ta­mi­sen tär­key­des­tä tar­tun­to­jen ehkäi­sys­sä. Alu­eel­la on voi­mas­sa laa­jen­net­tu mas­ki­suo­si­tus. Kokoon­tu­mi­sis­sa nou­da­te­taan alu­eel­la voi­mas­sa ole­vaa AVI:n suo­si­tus­ta: yli 50 hen­ki­lön tilai­suu­det vain tur­va­vä­lit ja käsi­hy­gie­nia huomioiden.

Estä koro­na­vi­rus­tar­tun­ta:

  • Pese kätesi
  • Yski hihaan tai nenäliinaan
  • Pidä etäisyyttä toisiin ihmisiin
  • Käytä maskia
  • Jos saat oireita, pysy kotona ja hakeudu testiin
  • Lataa ja käytä Koronavilkkua

Link­ki: ajan­ta­sai­nen tilan­ne­ku­va

Soi­tes­sa varau­du­taan tule­viin koro­na­ro­ko­tuk­siin ja val­mius­ryh­mä nime­si työ­ryh­män koro­na­ro­ko­tus­pro­ses­sin suunnitteluun.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media