omaolo.fi Rokotukset
17.09.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 17.9.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu maa­nan­tai­sin ja tors­tai­sin sekä tar­vit­taes­sa ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Varau­tu­mi­nen on suun­ni­tel­mien mukaista.

Uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu Soi­ten alu­eel­la lähi­päi­vi­nä. Vii­mei­sin tar­tun­ta todet­tiin maa­nan­tai­na 14.9.2020 Les­ti­jär­ven ket­jus­ta, jos­sa oli yhteen­sä 6 tar­tun­taa. Yhteen­sä Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la on todet­tu 40 koronavirustartuntaa.

Les­ti­jär­ven koro­na­vi­rus­tar­tun­ta­ket­jun kul­ku on sel­vil­lä ja altis­tus­ti­lan­teet on kar­toi­tet­tu. Soi­te on aset­ta­nut yhteen­sä 36 hen­ki­löä karan­tee­niin Les­ti­jär­vel­lä. Les­tin kou­lul­la jat­kuu etä­opis­ke­lu tiis­tai­hin 22.9. saak­ka ja van­hus­ten­pal­ve­lua­su­mi­syk­sik­kö Koti­pirt­ti on sul­jet­tu­na 25.9. saakka.

Muis­tu­tam­me pai­nok­kaas­ti, että päi­vys­tyk­seen tai ter­veys­kes­kuk­sen vas­taa­no­tol­le ei saa tul­la fluns­sai­se­na ilman etu­kä­teis­soit­toa koro­na­neu­von­ta­nu­me­roon (puh. 06 828 7499), yhteis­päi­vys­tyk­seen (puh. 06 826 4500) tai Las­ten päi­vys­tyk­seen (puh. 06 826 4444).

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media