omaolo.fi Rokotukset
18.01.2021

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 18.1.2021

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu maa­nan­tai­sin ja tors­tai­sin sekä tar­vit­taes­sa ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Varau­tu­mi­nen on suun­ni­tel­mien mukaista.

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. Vii­mei­sin posi­tii­vi­nen koro­na­vi­rus­tar­tun­ta todet­tiin alu­eel­la 15.1.2021.

Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on hoi­dos­sa yksi koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­nut potilas.

Koro­na­vi­ruk­sen tilan­ne­ku­van tun­nus­lu­vut on päivitetty:

  • Tartuntojen lukumäärä viimeisen 14 vuorokauden aikana: 3 (edellinen luku 6)
  • Ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana / 100 000 asukasta: 3,8 (edellinen luku 7,7)
  • Koronavirustesteistä 0,1% on positiivisia tuloksia
  • Tartuntoja pandemian alusta alkaen diagnosoitu Soiten alueella yhteensä: 158
  • Tartuntaketjujen jäljitettävyys 80%
  • Koronaviruksen leviämisvaihe Keski-Pohjanmaalla: perustaso

Vii­kol­la 2 koro­na­vi­rus­tes­te­jä otet­tiin Soi­tes­sa 1060 kpl.

Roko­tuk­set

Koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät Soi­ten alu­eel­la. Par­hail­laan roko­te­taan ikäih­mis­ten tehos­te­tun pal­ve­lua­su­mi­sen yksi­köi­den asuk­kai­ta ja hen­ki­lö­kun­taa. Yli 80-vuo­tai­den jouk­ko­ro­ko­tuk­set aloi­te­taan hel­mi­kuun alus­sa. Soi­te jakaa lähiai­koi­na alu­een koti­ta­louk­siin tie­do­te­leh­ti­sen koronavirusrokotuksista.

Koro­na­vi­rus­po­ti­lai­ta hoi­ta­vas­ta hen­ki­lö­kun­nas­ta on Soi­tes­sa roko­tet­tu 95%. Kri­tee­ris­tön ryh­mään 5 (kriit­ti­nen sote-hen­ki­lös­tö) kuu­lu­vis­ta on roko­tet­tu n. 75%. Soi­ten hen­ki­lös­tön roko­tuk­set toi­sen roko­tean­nok­sen osal­ta aloi­te­taan täl­lä viikolla.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media