omaolo.fi Rokotukset
24.08.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 24.8.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu maa­nan­tai­sin ja tors­tai­sin ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Soi­ten alu­eel­la tilan­ne jat­kuu mel­ko rau­hal­li­se­na ja varau­tu­mi­nen on suun­ni­tel­mien mukaista. 

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Tar­tun­ta on saa­tu ris­ki­maas­ta ja tar­tun­nan­saa­nut sai­ras­taa koto­na. Tar­tun­ta­ket­ju on sel­vil­lä, altis­tu­neet on ase­tet­tu karan­tee­niin, eikä tar­tun­taan lii­ty jouk­koal­tis­tu­mis­ta. Yhteen­sä Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la on nyt todet­tu 33 koronavirustartuntaa. 

Ris­kiar­vion perus­teel­la tämä uusi tar­tun­ta ei aiheu­ta ylei­sen mas­ki­suo­jauk­sen väli­tön­tä tar­vet­ta Kes­ki-Poh­jan­maal­le, vaik­ka THL suo­sit­taa kas­vo­mas­kin käyt­töä tois­ten ihmis­ten suo­jaa­mi­sek­si nii­den sai­raan­hoi­to­pii­rien alu­eel­la, jois­sa on esiin­ty­nyt koro­na­tar­tun­to­ja kah­den vii­me vii­kon aikana.

Tie­do­tam­me mas­ki­suo­si­tuk­ses­ta ja vähä­va­rai­sil­le jaet­ta­vis­ta hen­gi­tys­suo­jai­mis­ta tar­kem­min vie­lä täl­lä viikolla.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media