omaolo.fi Rokotukset
27.10.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 27.10.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu maa­nan­tai­sin ja tors­tai­sin sekä tar­vit­taes­sa ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Varau­tu­mi­nen on suun­ni­tel­mien mukais­ta. Täl­lä vii­kol­la ryh­mä kokoon­tui poik­keuk­sel­li­ses­ti tiistaiaamuna.

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Tar­tun­ta liit­tyy aikai­sem­paan tar­tun­ta­ket­juun ja tar­tun­nan­saa­nut oli jo ennes­tään karan­tee­nis­sa, eli uusia altis­tu­nei­ta ei ole.

Yhteen­sä koko pan­de­mian aika­na Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la on nyt todet­tu 86 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Link­ki: ajan­ta­sai­nen tilan­ne­ku­va  

Koi­vu­haan lää­kä­rin ja hoi­ta­jan vas­taan­o­ton sul­kua jat­ke­taan ensi viik­ko (viik­ko 45).

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media