omaolo.fi Rokotukset
03.09.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 3.9.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu maa­nan­tai­sin ja tors­tai­sin ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Soi­ten alu­eel­la tilan­ne jat­kuu mel­ko rau­hal­li­se­na ja varau­tu­mi­nen on suun­ni­tel­mien mukaista. 

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Tar­tun­ta on saa­tu ris­ki­maas­ta ja tar­tun­nan­saa­nut on kotie­ris­tyk­ses­sä. Tar­tun­ta­ket­ju on sel­vil­lä, eikä tar­tun­taan lii­ty jouk­koal­tis­tu­mis­ta. Yhteen­sä Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la on nyt todet­tu 34 koronavirustartuntaa. 

Kes­ki-Poh­jan­maan maa­kun­nas­sa on voi­mas­sa kas­vo­mas­ki­suo­si­tus, sil­lä vaik­ka tilan­ne on alu­eel­la rau­hal­li­nen, odo­tet­ta­vis­sa on, että yksit­täi­siä koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja esiin­tyy syk­syn aika­na. Näin ollen mas­ki­suo­si­tus on voi­mas­sa ennaltaehkäisevästi.

Kas­vo­mas­kin käyt­töä suo­si­tel­laan yli 15-vuotiaille:

  • julkisessa liikenteessä
  • koronatestiin hakeutuessa
  • riskimaasta Suomeen palattaessa
  • Kasvomaskia voi käyttää edelleen myös muissa tilanteissa, jos turvavälien pitäminen on mahdotonta.

Kas­vo­mas­ki on yksi kei­no ehkäis­tä koro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen leviä­mis­tä. Ensi­si­jai­sen tär­ke­ää on edel­leen nou­dat­taa 1–2 met­rin tur­va­vä­le­jä aina kun mah­dol­lis­ta, pes­tä käsiä, yskiä hihaan tai ker­ta­käyt­töi­seen nenä­lii­naan sekä vält­tää kas­vo­jen koskettelua. 

Lin­kit:

Näin käy­tät kas­vo­mas­kia oikein
Kas­vo­mas­kien jake­lu vähävaraisille

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media