omaolo.fi Rokotukset
09.11.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 9.11.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu maa­nan­tai­sin ja tors­tai­sin sekä tar­vit­taes­sa ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Varau­tu­mi­nen on suun­ni­tel­mien mukaista.

Vii­kon­lo­pun aika­na Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Tar­tun­ta liit­tyy aikai­sem­paan tar­tun­ta­ket­juun ja tar­tun­nan­saa­nut oli jo ennes­tään karan­tee­nis­sa, eli uusia altis­tu­nei­ta ei ole.

Kotie­ris­tyk­ses­sä ja karan­tee­nis­sa on Soi­ten alu­eel­la täl­lä het­kel­lä 23 henkilöä.

Koro­na­vi­rus­näyt­tei­tä otet­tiin vii­me vii­kol­la aiem­paa viik­koa enem­män, eli on hyvä, että alu­een asuk­kaat hakeu­tu­vat ajois­sa ja lie­vis­sä­kin oireis­sa koronavirustestaukseen.

Tilan­ne­ku­van tun­nus­lu­vut päi­vi­te­tään joka maanantai:

  • Tartuntojen lukumäärä viimeisen 14 vuorokauden aikana on 14  
  • Ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana Soiten alueella on tällä hetkellä 17,9 / 100 000 asukasta
  • Koronavirustesteistä 0,4% on positiivisia tuloksia
  • Yli 80 % tartuntaketjuista on selvillä.
  • Yhteensä koko pandemian aikana Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on nyt todettu 99 koronavirustartuntaa.
  • Linkki: Ajantasainen tilannekuva
koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media