omaolo.fi Rokotukset
14.10.2021

Soi­ten poik­kea­vat aukio­loa­jat koro­na­vi­ruse­pi­de­mian johdosta

Päi­vi­tet­ty 14.10.2021

Soi­ten pal­ve­lut toi­mi­vat pää­osin nor­maa­lis­ti. Soi­ten pal­ve­luis­sa suo­si­taan etä­työ­tä ja etä­vas­taan­ot­toa, mut­ta var­mis­te­taan, että asiak­kail­la on aina tar­vit­taes­sa fyy­si­ses­ti mah­dol­li­suus saa­da palvelunsa.

Koro­na­ti­lan­tees­ta joh­tu­vat poik­kea­vat aukio­loa­jat ja toi­min­ta­muu­tok­set kos­ke­vat seu­raa­via yksiköitä:

 • Keskussairaala sekä yleislääketieteen osastot:
  • Keskussairaalan osastoilla sekä yleislääketieteen osastoilla vierailut ovat mahdollisia vierailuaikoina max. 2–3 henkilön ryhmissä koronaturvallisuus huomioiden.
 • Synnytykset:
  • Synnytyksessä saa olla mukana puoliso ja yksi tukihenkilö (doula)
  • Synnytysvastaanotto/yliaikaisuuskontrolli: puoliso/tukihenkilö saa olla mukana.
  • Oireeton tukihenkilö voi vierailla osastolla klo 10-19 välillä.
  • Perhehuoneita on saatavilla tilanteen mukaan.
  • Vastasyntyneen sisarukset voivat vierailla osastolla vierailuaikana klo 14-15 ja 18-19.
  • Valmennukset ja tutustumiskäynnit järjestetään toistaiseksi etäyhteyden kautta.
 • Perheiden palvelut:
  • kuntouttavassa työtoiminnassa tehdään erityisjärjestelyitä
  • Koivutupa on suljettu
 • Hoito ja hoiva:
  • Asiakasohjauksen kiireettömässä toiminnassa saattaa olla viivettä. Akuutit palveluntarpeen arvioinnit toteutuvat.
 • Asumispalveluiden vierailuohjeistus:
  • Omaisten/läheisten vierailut varotoimin yksikön ohjeistuksen mukaisesti.
  • Tärkeää on vierailla oireettomana.
  • Vierailulla tulee käyttää kasvomaskia, sillä alueellisen kasvomaskisuosituksen mukaan maskia tulee käyttää asioitaessa sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä
  • Yhteydenotto yksikköön ennen vierailua on suositeltavaa turvallisen vierailun järjestämiseksi.
  • Lisätietoja asumispalveluyksiköistä.
  • Sandbon tehostetun palveluasumisen yksikössä Kruunupyyssä on väliaikainen vierailurajoitus. Vierailusta tulee sopia henkilökunnan kanssa etukäteen ennen vierailua.
 • Jakso- ja tilapäishoito:
  • Jakso- ja tilapäishoitoon ei voida ottaa asiakasta, jolla on flunssaoireita tai joka on altistunut koronavirukselle. Asiakkaalla tulee olla otettuna negatiivinen koronanäyte.
 • Matkapalvelukeskus:
  • Soiten alueen asiakaskuljetuksien yhdistelystä luovutaan 15.11.2021 saakka. Asiakaskuljetuksissa saattaa esiintyä häiriöitä.

Seu­raa Soi­ten muu­ta tie­dot­ta­mis­ta verk­ko­si­vuil­la www.soite.fi sekä sosi­aa­li­ses­sa mediassa:

Face­book Soi­teFace­book kes­kus­sai­raa­laTwit­ter

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media