25.06.2020

Soi­ten poik­kea­vat aukio­loa­jat koro­na­vi­ruse­pi­de­mian joh­dos­ta

Haluamme varmistaa mahdollisimman hyvän ja laadukkaan kiireellisen hoidon pandemian aikana. Soite ryhtyi keväällä rajaamistoimiin koronaviruspandemian leviämisen estämiseksi ja siirsimme henkilöstöä työskentelemään niissä yksiköissä, joissa tarve oli suurin.

Koronapandemiatilanteen ollessa nyt rauhallinen alueella, olemme purkaneet vierailukieltoja ja Soiten palvelut toimivat pääosin normaalisti.

Koro­na­ti­lan­tees­ta joh­tu­vat poik­kea­vat aukio­loa­jat ja toi­min­ta­muu­tok­set kos­ke­vat seu­raa­via yksi­köi­tä (päi­vi­tet­ty 25.6.2020):

  • Synnytysvalmennukset järjestetään etäyhteyden kautta. Tutustumiskäyntejä ei järjestetä tällä hetkellä.
  • Päivä- ja työtoiminnassa erityisjärjestelyt.
  • Ryhmätoiminnassa erityisjärjestelyt.

Seuraa Soiten muuta tiedottamista verkkosivuilla www.soite.fi sekä sosiaalisessa mediassa:

Facebook SoiteFacebook keskussairaalaTwitter

koronavilkku-banneri-mobiili

Sosiaalinen media