01.04.2020

Soi­ten poik­kea­vat aukio­loa­jat koro­na­vi­ruse­pi­de­mian joh­dos­ta

Haluamme varmistaa mahdollisimman hyvän ja laadukkaan kiireellisen hoidon epidemian aikana. Soite ryhtyy rajaamistoimiin koronavirusepidemian leviämisen estämiseksi ja varautuu siirtämään henkilöstöä työskentelemään niissä yksiköissä, joissa tarve on suurin. 

Tämän vuoksi aukioloajat Soiten yksiköissä muuttuvat ja osa ei-kiireellisistä ajoista perutaan. Tilannetta arvioidaan päivittäin ja uusimmat aukioloajat ja toimintamuutokset päivitetään tähän listaukseen.

Toi­min­ta­muu­tok­set

Keskussairaalan poliklinikoilla hoidetaan ensisijaisesti kiireellistä hoitoa vaativat potilaat ja ajankohtainen epidemiatilanne huomioiden myös välttämätön os​a ei-kiireellistä hoitoa.

Poik­kea­vat aukio­loa­jat kos­ke­vat seu­raa­via yksi­köi­tä (päi­vi­tet­ty 2.4.2020):

 • Terveyskeskusvastaanotoille ei anneta aikoja kiireettömiä tai kontrollivastaanottoaikoja toistaiseksi. Pyrimme hoitamaan resurssien sallimissa rajoissa kuitenkin myös kiireettömiä potilasasioita etäasiointia hyödyntäen. Yhteydenotot terveysasemalle aina puhelimitse tai sähköisesti. Vastaanotoilla on poikkeavat aukioloajat seuraavasti (tilanne arvioidaan päivittäin):
  • Lohtajan terveysasema suljettu
  • Ullavan terveysasema suljettu
  • Halsuan terveysasemalla hoitajan vastaanotto suljettu
  • Lestijärven terveysasemalla ei lääkärin vastaanottoa
  • Kruunupyyn alueella toiminta keskitetty Kruunupyyn terveysasemalle (Alavetelin ja Teerijärven vastaanotot suljettu)
  • Diabetes/sydän/hengityshoitajille varattuja kontrolliaikoja perutaan, etäasioinnin kautta hoitoa jatketaan resurssien sallimissa rajoissa
  • Silmänpohjakontrollikuvauksia ei tehdä toistaiseksi
  • Mikäli vastaanottopiste on suljettu, myös laboratorionäytteenotto on suljettu.
 • Hoitotarvikejakelun avohoidon tuotteet tilataan numerosta 044 730 7611 ma-pe klo 9-11 välisenä aikana. Tuotteet toimitetaan asiakkaan kotiovelle. Kuljettaja soittaa asiakkaalle ennen tuotteen toimittamista.
 • Suun terveydenhuollossa seuraavat vastaanotot suljettu:
  • Kruunupyy
  • Lestijärvi
  • Toholampi
  • Halsua
  • Koivuhaka
  • Torkinmäki
  • Perhon hammashoitola
  • Kiire- ja särkytapaukset hoidetaan ajanvarauksella seuraavissa hammashoitoloissa:
   • Tunkkari
   • Kannus
   • Teerijärvi
   • Kokkolan pääterveysasema
   • Kälviä
   • Yhteydenotot puhelimitse!
 • Leikkaussalissa tehdään vain päivystykselliset ja kiireelliset leikkaukset.
 • Syöpätautien ja hematologian poliklinikka toimii supistetusti.
 • Soiten ravitsemusterapeutit aloittavat etätyön 31.3.2020 lähtien ja vastaanotot hoidetaan puhelimitse.
 • Synnytysyksikössä synnytysvalmennukset ja tutustumiskäynnit peruttu

 • Lastensairaalassa
  • Mikäli alueen koronatilanne säilyy rauhallisena, kiireetöntä vastaanottotoimintaa laajennetaan lasten ja nuorten osalta asteittain lastentaudeilla, lastenneurologialla, lastenpsykiatrialla ja nuorisopsykiatrialla. Tavoite on edelleen toteuttaa kiireetöntä vastaanottotoimintaa ensisijaisesti etävastaanoton keinoin (esim. puhelin-, videokontakti). Potilaisiin ja potilaiden perheisiin ollaan yhteydessä uudesta vastaanottoajasta, mikäli annettu vastaanottoaika siirtyy tai muuttuu.
  • Kiireellinen ja päivystyksellinen hoito turvataan kaikissa tilanteissa (esim. lasten ja nuorten osastohoito, lastenpäivystys ja vastasyntyneiden tehohoito).
  • Lastenpäivystyksessä on huolehdittu alle 16-v. infektio-oireiset omaan infektiovastaanottoon, johon on oma henkilökunta ja erillinen lastenpäivystyksen sisäänkäynti. Ei-tarttuvien tautien osalta lastenpäivystys toimii entisenlaisesti (soitto lastenpäivystyksen numeroon 06 826 4444 ennen saapumista).
  • Nepsytiimin kuntoutusohjaajien ohjauksellinen tuki on saatavilla puhelimitse ja videovälitteisesti numeroista 040 804 3526 / Susanna ja 040 804 3527 / Tanja. Myös konsultaatiotuki Soiten sisällä ja muille yhteistyötahoille mahdollinen etänä. Jo sovittuihin vastaanottoaikoihin liittyen perheisiin ollaan suoraan yhteydessä tarvittavien järjestelyjen sopimiseksi.
 • Neuvolassa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa:
  • Lastenneuvoloissa hoidetaan:
   • Pienet vauvat (1-vuotiaat ja sitä nuoremmat) ja raskaana olevat.
   • Muut neuvoloiden määräaikaistarkastukset siirretään myöhempään ajankohtaan.
   • Neuvolalääkärin vastaanotot toteutetaan 4-6 vkon, 4 kk ja 8 kk ikäisille sekä raskaana oleville.
  • Neuvolan asiakkaat hoidetaan toistaiseksi pääsääntöisesti omissa neuvoloissa, mutta toimintaa on keskitetty seuraavasti:
   • Kruunupyyn alueella neuvolatoiminta keskitetään Alavetelin neuvolaan.
   • Lohtajan ja Ullavan neuvolat ovat suljettuina ja neuvolatoiminta  on keskitetty  Kälviälle. 
   • Halsuan neuvola on suljettu ja toiminta keskitetty Pajalan neuvolaan Kaustiselle
   • Kotikäyntejä tehdään tarvittaessa, mutta mikäli perheessä on flunssaoireisia, vanhempien on otettava yhteys puhelimitse neuvolan terveydenhoitajaan ennen kotikäyntiä.
 • Ehkäisyneuvolassa:
  • hoidetaan kiireelliset tapaukset
  • joukkotarkastuspapat siirretään myöhempään ajankohtaan.
 • Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa 
  • Perutaan terveydenhoitajan ja lääkärin tekemät terveystarkastukset toistaiseksi.
  • Kouluterveydenhuollossa huolehditaan 9 luokan rokotussuunnitelman mukaisista rokotuksista.
  • Lääkärin määräämät  pakolliset kontrollit esim. ADHD liittyvät painon, verenpaineen mittaukset toteutetaan neuvolassa, mikäli vastuuterveydenhoitaja ei pysty niitä suorittamaan.
  • Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa on nimetty vastuuterveydenhoitajat, jotka vastaavat oppilaiden ja vanhempien puheluihin
 • Kutsuntatarkastukset tehdään suunnitellusti. 
 • Keskussairaalan neuvonta on avoinna 7.30 - 17.00.
 • Keskussairaalan ruokasali on avoinna vain työntekijöille noutoravintolana
 • Keskussairaalan kahvio Kuppi on avoinna supistetusti klo 8-17 arkisin (viikonloppu suljettu)
 • Neurologian ja kuntoutuksen palvelut:
  • Fysiatrian, neurologian, kuntoutustutkimusyksikön ja kroonisen kivun poliklinikan vastaanotoilla hoidetaan vain kiireelliset potilaat
  • Neurologian ja fysiatrian poliklinikan sekä kuntoutustutkimusyksikön kontrolleista osa hoidetaan mahdollisuuksien mukaan puhelimitse
  • Ostopalveluterapioista terveyden ja/tai kehityksen kannalta välttämätöntä läsnäterapiaa voidaan jatkaa, tai jos on riski joutua raskaampiin palveluihin tai sairaalahoitoon.
  • Ostopalveluna toteutetaan etäterapiaa (puhe-, toiminta- ja fysioterapia)
  • Etäterapiaa toteutetaan Soiten omana toimintana lasten ja aikuisten kuntoutusohjauksessa, toimintaterapiassa ja fysioterapiassa. Puheterapiassa etäterapia tulossa omana toimintana.
  • Kuntoutusohjauksen osalta käyntejä toteutetaan osittain etäkäynteinä
  • Apuvälinekeskuksen toiminta jatkuu supistetusti. Apuvälinelainaamot ovat auki, ennen asiointia pyydetään olemaan yhteydessä apuvälinekeskukseen tai lainaamoon puhelimitse
  • Kuntoutuksen ryhmätoiminta sekä kiireettömät terapeuttien ja kuntoutusohjaajien vastaanotot ja terapiat on peruttu toistaiseksi
 • Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluissa:
  • Aikuispsykiatrialla on soveltuvaa vastaanottoa siirretty etätyöksi ja myöhemmin tapahtuvaksi. Potilaisiin ollaan yhteydessä uudesta vastaanottoajasta, mikäli annettu vastaanottoaika siirtyy tai muuttuu
  • Kuntouttava työtoiminta suljettu
  • Siilinpesän ja Puolivälinkodin ryhmätoimintoja ei järjestetä.
 • Mielenterveyskuntoutujien asumis-ja tukipalveluissa:
  • Asiakkaat hoidetaan etänä/puhelimitse.
  • Mielenterveyskuntoutujien ja aikuisten päivä- ja työtoiminta suljettu
 • Päihde-ja riippuvuuspalveluissa avokuntoutus, mukaan lukien Jokilaakson tiimi: kontaktit pääosin hoidetaan puhelimitse.
 • Aikuisten sosiaalipalveluissa:
  • Koivutupa on suljettu. Puhelimitse saa yhteyden.
  • Aikuissosiaalityön ja kotouttamispalvelujen asiakasvastaanotto vain ajanvarauksella kaikissa Soiten toimipisteissä
  • Sosiaalineuvonnan ja aikuissosiaalityön puhelinpalvelun aukioloaikoja on laajennettu seuraavasti:
   • Sosiaalineuvonta puh.  040 806 5093 ja
   • Aikuissosiaalityön asiakaspalvelunumero puh. 06 826 3030
   • ovat avoinna klo 9.00 – 16.00. 
  • Suunniteltu asiakasvastaanotto toteutetaan pääsääntöisesti puhelimitse tai etäyhteyksin. Tapaamisten toteuttamisesta ollaan erikseen yhteydessä asiakkaisiin.
  • Aikuissosiaalityön oma ryhmätoiminta suljettu.
 • Katso myös tiedote: Soiten sosiaalipalvelut koronatilanteessa
 • Asiakaskuljetuksissa saattaa esiintyä häiriöitä. Kehotamme asiakkaita liikkumaan vain välttämättömissä tapauksissa kodin ulkopuolella.
 • Vammaispalveluissa poikkeavat aukioloajat seuraavasti:
  • Kehityspoliklinikka: kiireellinen ja välttämätön asiakastyö hoidetaan
  • Toimintakeskukset on suljettu 16.3.-13.5.2020. Järjestetään välttämätön toiminta, itsenäisesti kotona asuville asiakkaille tai vanhempien työssäkäynnin vuoksi palveluita tarvitseville.
  • Green care toiminta suljettu
  • Avotyötoiminta suljettu
  • Avohuollon tiimi ja varhaiskuntoutus osittain supistettu toiminta
  • Vammaispalvelutoimisto: asiakastyö etäyhteyksin ja ajanvarauksella 
  • Henkilökohtainen apu osittain supistettu toiminta
  • Asuvan yksikkö suljettu 13.5.2020 saakka
  • Asunnonmuutostöissä rajauksia
  • Lisätietoja ja tarkennuksia: www.soite.fi/vammaispalvelut
 • Hoidon ja hoivan yksiköissä poikkeavat aukioloajat seuraavasti:
  • Senioreiden terveyspisteet on suljettu (myös Daalia)
  • Honkaharjun, Kuusikummun ja Tervakartanon kuntosalit suljettu
  • Päivätoiminta suljettu
  • Geriatrinen poliklinikka ja muistitiimi suljettu

Seuraa Soiten muuta tiedottamista verkkosivuilla www.soite.fi sekä sosiaalisessa mediassa:

Facebook SoiteFacebook keskussairaalaTwitter

Sosiaalinen media