omaolo.fi Rokotukset
08.04.2020

Soi­ten tie­to­pa­ket­ti koro­na­vi­ruk­ses­ta jaet­tu koteihin

Soi­ten alu­een kotei­hin on lai­tet­tu jakoon Soi­ten oma tie­to­pa­ket­ti koro­na­vi­ruk­ses­ta. Tie­to­pa­ket­ti sisäl­tää osit­tain samaa tie­toa kuin val­ta­kun­nal­li­ses­ti jakoon tule­va tie­do­te, mut­ta myös yhteys­tie­dot Soi­ten koro­na­neu­von­taan sekä huo­li­pu­he­li­meen. Ota tie­to­pa­ket­ti talteen!

Soi­ten tie­to­pa­ket­ti löy­tyy säh­köi­se­nä ver­sio­na myös Toi­mi näin ‑sivul­ta.

Pape­ri­nen tie­do­te lai­tet­tu jakoon kaik­kiin koti­ta­louk­siin Kok­ko­lan, Kan­nuk­sen, Toho­lam­min, Kruu­nu­pyyn, Kaus­ti­sen, Vete­lin, Hal­suan, Les­ti­jär­ven sekä Per­hon asuk­kail­le. Kes­ki­poh­jan­maan tilaa­jil­le se toi­mi­te­taan leh­den välis­sä, muil­le irral­li­se­na tie­dot­tee­na. Tie­do­te on kaksikielinen.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media