omaolo.fi Rokotukset
13.03.2020

Soi­ten toi­min­nas­sa muu­tok­sia koro­na­vi­ruse­pi­de­mian joh­dos­ta — yhteenveto

THL:n tie­to­jen ja mui­den mai­den koke­mus­ten perus­teel­la koro­na­vi­ruse­pi­de­mian leviä­mi­nen on toden­nä­köis­tä, vaik­ka Kes­ki-Poh­jan­maal­la epi­de­mi­aa ei vie­lä ole havaittu.

Soi­te ryh­tyy rajaa­mis­toi­miin koro­na­vi­ruse­pi­de­mian leviä­mi­sen estä­mi­sek­si ja varau­tuu siir­tä­mään hen­ki­lös­töä työs­ken­te­le­mään niis­sä yksi­köis­sä, jois­sa tar­ve on suu­rin. Tämän vuoksi:

  • Soite avaa erillisen koronapoliklinikan
  • Osassa Soiten yksiköitä aukioloajat muuttuvat
  • Ei-kiireellisiä vastaanotto- ja toimenpideaikoja perutaan. Asiakkaille ilmoitetaan muutoksista henkilökohtaisesti.
  • Soitessa on vierailukielto!
  • Pyydämme lykkäämään kiireettömiä yhteydenottoja myöhemmäksi
  • Suosittelemme Soiten sähköisten palveluiden käyttöä niin pitkälle kuin mahdollista
  • Flunssaoireisena tai muuten sairaana ei saa mennä töihin. Soitessa esimiehen luvalla voidaan työkyvyttömyys hyväksyä seitsemään (7) kalenteripäivään saakka ja suosittelemme tätä käytäntöä kaikille Soiten alueen työnantajille, jotta terveydenhuollon yksiköt eivät kuormittuisi sairauspoissaolotodistuspyynnöistä.
  • Olemme kieltäneet Soiten henkilökunnan työmatkat ja suosittelemme matkustamisen välttämistä Keski-Pohjanmaan alueen ulkopuolelle myös vapaa-aikana.
  • Soiten henkilökunta suosii ensi sijassa etäyhteyksiä kokoustamisessa ja osa henkilöstöstä tekee etätöitä

Link­ki: Toi­mi näin, jos epäi­let koronavirustartuntaa

Seu­raa Soi­ten tie­dot­ta­mis­ta verk­ko­si­vuil­la sekä sosi­aa­li­ses­sa mediassa:

Face­book Soi­teFace­book kes­kus­sai­raa­laTwit­ter

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media