omaolo.fi

Soi­ten toimintamuutokset

Seuraa Soiten muuta tiedottamista verkkosivuilla www.soite.fi sekä sosiaalisessa mediassa:

Facebook SoiteFacebook keskussairaalaTwitter

Soi­ten poik­kea­vat aukio­loa­jat koro­na­vi­ruse­pi­de­mian johdosta

Haluamme varmistaa mahdollisimman hyvän ja laadukkaan kiireellisen hoidon pandemian aikana. Soite ryhtyi keväällä rajaamistoimiin koronaviruspandemian leviämisen estämiseksi ja siirsimme henkilöstöä työskentelemään niissä yksiköissä, joissa tarve oli suurin.

Soiten palvelut toimivat pääosin normaalisti.

Koro­na­ti­lan­tees­ta joh­tu­vat poik­kea­vat aukio­loa­jat ja toi­min­ta­muu­tok­set kos­ke­vat seu­raa­via yksiköitä:

Päivitetty 14.1.2021

Seuraa Soiten muuta tiedottamista verkkosivuilla www.soite.fi sekä sosiaalisessa mediassa:

Facebook SoiteFacebook keskussairaalaTwitter

koronavilkku-banneri-mobiili

Sosiaalinen media