omaolo.fi Rokotukset
19.03.2021

Soi­tes­sa AstraZe­necan roko­te kor­va­taan muil­la rokot­teil­la — ei aiheu­ta peruu­tuk­sia sovit­tui­hin rokoteaikoihin

THL:n suo­si­tuk­ses­ta Soi­tes­sa kes­key­te­tään koro­na­ro­kot­ta­mi­nen AstraZe­necan rokot­teel­la. Ensi vii­kol­le (22.–28.3.) sovi­tut roko­tuk­set kor­va­taan Pfize­rin ja Moder­nan mRNA-rokot­teil­la. Tämä mah­dol­lis­te­taan siten, että tule­vien viik­ko­jen roko­tusa­jat suh­teu­te­taan saa­ta­vil­la ole­vaan rokotemäärään. 

Soi­tes­sa ensi vii­kol­le on sovit­tu noin 300 alle 70-vuo­tiai­den 1. ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vien roko­te­ai­kaa. Rokot­teen vaih­tu­mi­nen ei vaa­di toi­men­pi­tei­tä asiakkailta. 

Yli 70-vuo­tiai­den roko­tuk­set jat­ku­vat suunnitellusti.

Lue lisää: https://thl.fi/fi/-/thl-on-paattanyt-astrazenecan-koronavirusrokotteen-kayton-tilapaisesta-keskeytyksesta?redirect=%2Ffi%2Fweb%2Finfektiotaudit-ja-rokotukset%2Fajankohtaista%2Fajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media