omaolo.fi Rokotukset
08.03.2022

Soi­tes­sa käyt­töön Nova­vaxin koro­na­ro­ko­te Nuvaxo­vid Kok­ko­lan rokotuskeskuksessa

Kok­ko­lan roko­tus­kes­kuk­ses­sa (Kaar­le­lan­ka­tu 7) ote­taan käyt­töön mui­den koro­na­ro­kot­tei­den lisäk­si Nuvaxo­vid-koro­na­ro­ko­te. Nuvaxo­vid-roko­tet­ta on mah­dol­lis­ta saa­da kes­ki­viik­ko­na 16.3. Kok­ko­lan roko­tus­kes­kuk­ses­sa ajan­va­rauk­sel­la. Ajan­va­raus puhe­li­mit­se nume­ros­ta 06 828 7488. Puhe­lin­ai­ka ma-to klo 9–15 ja pe klo 9–14. Nuvaxo­vid-roko­tet­ta on saa­ta­vil­la raja­tus­ti. Kok­ko­lan roko­tus­kes­kuk­ses­sa on tar­jol­la myös Pfize­rin ja Moder­nan rokot­tei­ta 16.3.

Nuvaxo­vid-roko­tet­ta käy­te­tään 18 vuot­ta täyt­tä­nei­den ensim­mäi­siin ja toi­siin roko­tean­nok­siin. Nuvaxo­vid-roko­tet­ta suo­si­tel­laan ensi­si­jai­ses­ti hen­ki­löil­le, joil­le ei voi­da antaa aikai­sem­min käyt­töön tul­lei­ta mRNA- tai ade­no­vi­rus­vek­to­ri­ro­kot­tei­ta. Roko­tet­ta voi­daan antaa myös muil­le 18 vuot­ta täyt­tä­neil­le, jot­ka halua­vat pro­teii­ni­ro­ko­tet­ta mui­den roko­te­val­mis­tei­den sijas­ta. Nuvaxo­vid-roko­te sopii lähes kai­kil­le aikui­sil­le. Esi­mer­kik­si aiem­min sai­ras­tet­tu koro­na­vi­rus­tau­ti ei estä roko­tuk­sen antamista.

Perus­ro­ko­tus­sar­jaan kuu­luu 2 roko­tus­ta. Suo­si­tel­tu annos­vä­li on 6–12 viik­koa. Kol­mas annos anne­taan jol­lain muul­la rokot­teel­la 3–4 kuu­kau­den kulut­tua toi­ses­ta annok­ses­ta. Nuvaxo­vid-roko­tet­ta ei tois­tai­sek­si anne­ta kol­man­te­na tai nel­jän­te­nä annok­se­na muu­ten kuin poikkeustapauksissa.

Roko­te antaa suo­jaa koro­na­vi­ruk­sen aiheut­ta­maa infek­tio­ta ja tau­tia vastaan.

Lue lisää Nova­vaxin pro­teii­ni­ro­kot­tees­ta Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin­lai­tok­sen sivuil­ta.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media