omaolo.fi Rokotukset
24.11.2020

Suo­si­tuk­set pikkujouluaikaan

Koro­na­val­mius­ryh­mä otti 19.11.2020 kan­taa pik­ku­jou­lu­jen viet­toon. Koro­na-aika­na suo­si­tel­laan juh­lien viet­toa etä­ta­pah­tu­mi­na, mas­ki­suo­jauk­sin ja asi­aan­kuu­lu­vin varo­toi­min jär­jes­tet­ty­nä. Esi­mer­kik­si yri­tyk­set voi­vat jär­jes­tää tapah­tu­mia ja tar­joi­lu­ja hen­ki­lö­kun­nal­leen ravin­to­loi­den nou­to- ja cate­ring­pal­ve­lui­den avul­la. Perus­ta­sol­la on nou­da­tet­ta­va hygie­niaoh­jei­ta, mas­ki­suo­si­tuk­sia ja tar­peet­to­mien lähi­kon­tak­tien välttämistä.

Soi­te toi­vot­taa hyvää pik­ku­jou­luai­kaa seu­raa­vin ohjein:

  • Juhli vain terveenä – pysy kotona, jos on koronaan viittaavia oireita
  • Rajaa seurueen kokoa – alle 10 hengen tilaisuuksissa leviämisriski pienenee merkittävästi
  • Toimi ohjeiden mukaan – varmista turvavälit, hygieniakäytännöt ja muut varotoimet
  • Tunne porukkasi – osallistujalistat tai apusovellukset auttavat, jos jäljitystä tarvitaan
  • Pidä hauskaa – tarvitsemme kaikki iloa ja virkistystä!
koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media